TPHT- Hội đồng giáo dục QPAN thành phố Hà Tĩnh vừa tổ chức lớp cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4, khóa 15 năm 2021. Tham gia lớp bồi dưỡng có các đồng chí là Cán bộ công chức, viên chức, chuyên viên, đảng viên thuộc diện đối tượng 4 của 7 phường, xã gồm: Thạch Quý, Nam Hà, Tân Giang, Đại Nài, Văn Yên, Thạch Bình và xã Thạch Hạ.

Trong thời gian tham gia lớp tập huấn, các học viên được nghiên cứu, quán triệt các chuyên đề về: Những nội dung mới về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế gắn với Quốc phòng, an ninh  và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới và chuyên đề về xây dựng, huấn luyện và hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ trong giai đoạn hiện nay...

Trung tá Nguyễn Tiến Anh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố phát biểu giao nhiệm vụ cho lớp tập huấn

Thông qua bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đối tượng 4 góp phần tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm trong cán bộ cơ sở đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Trần Thị Trà Giang trực tiếp lên lớp các chuyên đề tại lớp tập huấn

Các học viên được quán triệt các chuyên đề trong đợt cập nhật kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 4 lần này

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website