Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào công tác chỉ đạo điều hành, hoàn thiện chính quyền điện tử, từng bước xây dựng, phát triển chính quyền số và đô thị thông minh, gắn với công tác cải cách hành chính, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, hướng tới nền hành chính hiện đại, công khai và minh bạch là nhiệm vụ trọng tâm được thành phố Hà Tĩnh quan tâm, tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện.

    Để thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng chính quyền số, cần nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ công chức từ thành phố đến phường xã, nhất là cán bộ trực tiếp tham mưu triển khai các nhiệm vụ ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền số.

    Tập huấn kỹ năng ứng dụng CNTT, chuyển đổi số tại phường Trần Phú

    Từ ngày 30/9 đến ngày 8/10/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin – Truyền thông Hà Tĩnh tổ chức 4 lớp tập huấn kỹ năng ứng dụng CNTT, chuyển đổi số tại bốn phường, xã: phường Văn Yên, Trần Phú, xã Thạch Bình và Thạch Hưng.

    Các học viên tham dự lớp tập huấn được đồng chí Nguyễn Thanh Lâm- Phó Giám đốc Trung tâm CNTT-TT Hà Tĩnh truyền đạt kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng, phát triển chính quyền số, đảm bảo an toàn thông tin, kỹ năng ứng xử trên môi trường mạng xã hội…, sử dụng các hệ thống, phần mềm dùng chung của tỉnh phục vụ triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.

    Tại lớp tập huấn, cán bộ, công chức phường, xã đã trao đổi và được giải đáp, hướng dẫn cụ thể hơn về chuyên môn để từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng chính quyền số, đảm bảo an toàn thông tin.

    Sau khi hoàn thành lớp tập huấn tại các phường, xã, từ ngày 13 đến ngày 14/10, UBND thành phố tiếp tục tổ chức tập huấn, triển khai hệ thống phần mềm hồ sơ công việc (TD) phục vụ công tác điều hành, tác nghiệp và ứng dụng chữ ký số cho đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị, trường học thuộc thành phố.

   Tập huấn phần mềm TD tại thành phố

    Các lớp tập đã góp phần quan trọng trong việc bồi dưỡng kiến thức, cập nhật các thông tin và nâng cao kỹ năng ứng dụng CNTT, hướng dẫn triển khai thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, đảm bảo an toàn hệ thống thông tin… cho đội ngũ cán bộ, công chức từ thành phố đến phường, xã.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website