Thường trực HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 vừa tổ chức phiên họp thứ 5. Đồng chí Dương Tất Thắng- Ủy viên BTV Tỉnh ủy-Bí thư Thành ủy- Chủ tịch HĐND thành phố và đồng chí Nguyễn Văn Quý- Ủy viên BTV Thành ủy- Phó chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị. Tới dự có các đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu- Phó Bí thư Thành ủy- Chủ tịch UBND thành phố, đồng chí Lê Quang Đức- Ủy viên BTV Thành ủy- Phó chủ tịch UBND thành phố và đồng chí Phạm Hùng Cường- Ủy viên BTV Thành ủy- Phó chủ tịch UBND thành phố.

 

Phiên họp đã nghe kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh khóa XVII; thống nhất 1 số chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND, tổ đại biểu HĐND; kế hoạch giám sát kết quả thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển và công trình mục tiêu năm 2021 trên địa bàn thành phố.

          Từ đầu năm đến nay cử trên thành phố đã gửi đến kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh khóa XVII 10 ý kiến, kiến nghị. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được thành phố  giao cho các phòng, ban, đơn vị liên quan giải quyết kịp thời. Tuy nhiên, vẫn còn 1 số kiến nghị của cử tri đã giải quyết nhưng chưa dứt điểm do nguyên nhân khách quan và chủ quan, thành phố cần sự phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh nên thời gian giải quyết kéo dài hơn.

          Hội nghị cũng đã bàn và thống nhất nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND và tổ đại biểu HĐND. Ngoài ra, phiên họp cũng đã thống nhất kế hoạch giám sát kết quả thực hiện vốn đầu tư phát triển và công trình mục tiêu năm 2021.

          Theo đó, nội dung giám sát về tình hình, kết quả giải ngân nguồn vốn đối với các công trình XDCB, CTMT năm 2021 và các công trình chuyển tiếp những năm trước trên địa bàn thành phố; giám sát việc chấp hành quy định về quản lý đầu tư XDCB, thực hiện tiến độ xây dựng của chủ đầu tư, ban quản lý dự án. Hình thức giám sát: Thực hiện giám sát trực tiếp tại các đơn vị phường-xã, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố. Thời gian giám sát bắt đầu từ ngày 6/10/2021 đến ngày 9/10/2021 các đơn vị chịu sự giám sát xây dựng báo cáo gửi về thường trực HĐND trước ngày 10/10/2021. Từ ngày 10/10/2021 đoàn giám sát tiến hành làm việc tại các đơn vị, tùy tình hình thực tế. Các thành viên đoàn giám sát được thành lập theo quyết định của Thường trực HĐND thành phố và thành phần mời bố trí công việc để tham gia giám sát theo nội dung kế hoạch đề ra.

Tại phiên họp HĐND thành phố cũng đã tổ chức ký cam kết quy chế thực hiện nhiệm vụ giữa Thường trực HĐND thành phố với UBND thành phố  và thường trực UBMTTQ thành phố  ./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website