TPHT- Chiều ngày 30/9, đồng chí Dương Tất Thắng, UV BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị BCH đảng bộ thành phố nhằm đánh giá tình hình phát triển KT - XH, đảm bảo QPAN 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2021. Cùng dự có đại diện các Ban Đảng Tỉnh ủy.

Trong 9 tháng đầu năm, TP Hà Tĩnh đã tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chiến lược gắn với các nhiệm vụ phát triển thành phố như: hoàn thành đề án “Xây dựng TP Hà Tĩnh có quy mô, kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại, thông minh, phấn đấu trở thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung bộ” và các chính sách huy động nguồn lực xây dựng và phát triển thành phố trình HĐND tỉnh; phương án mở rộng thành phố; hoàn thành các thủ tục dự án “Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Hà Tĩnh”...

Đến nay, thành phố có 4/27 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; các chỉ tiêu còn lại đạt trên 60% kế hoạch. Tổng thu ngân sách 9 tháng ước đạt 710 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch tỉnh giao; 87% kế hoạch thành phố giao và vượt 90% so với cùng kỳ năm 2020. Công tác quy hoạch, chỉnh trang, quản lý trật tự đô thị, thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng, xây dựng hệ thống đường giao thông được triển khai hiệu quả. Đặc biệt, thành phố đã khuyến khích phát triển nhiều mô hình kinh tế nông nghiệp đô thị mới, mô hình tích tụ ruộng đất, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Hoạt động văn hóa xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực, công tác phòng, chống dịch bệnh COVID -19 triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, vừa đảm bảo kiểm soát tốt dịch bệnh, vừa thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm.

Hội nghị đã thảo luận, đề xuất triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ những tháng cuối năm, trọng tâm là: hoàn thiện các đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ; quan tâm thực hiện xây dựng đô thị văn minh gắn với nếp sống văn minh đô thị; xây dựng thành phố thông minh; hoàn thành có hiệu quả mục tiêu xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho Nhân dân; nông nghiệp đô thị...

Đồng thời cho ý kiến góp ý vào dự thảo các đề án: “Xây dựng TP Hà Tĩnh có quy mô, kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại, thông minh, phấn đấu trở thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung bộ”; “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ diện BTV Thảnh ủy quản lý đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đến năm 2030 và những năm tiếp theo”.

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng đề nghị các phòng, ban UBND thành phố; các địa phương cần tập trung cao các giải pháp để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Trong đó, chú trọng công tác xử lý tồn đọng đất đai; xây dựng đô thị văn minh; nâng cao ý thức thực hiện nếp sống văn minh đô thị của mỗi người dân; tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng, xây dựng các công trình mục tiêu. Tập trung phát triển kinh tế, chuyển đổi các mô hình nông nghiệp đô thị gắn với công tác kiểm soát dịch bệnh an toàn. Quan tâm đổi mới giáo dục, trong đó chú trọng phát triển kỹ năng mềm, giáo dục thể chất, dinh dưỡng học đường. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác thu ngân sách, chủ động xây dựng kế hoạch thu, chi ngân sách năm 2022.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin cùng chuyên mục

     Bình luận


    Mã xác thực không đúng.
       Liên kết website