Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố năm 2021, cụ thể như sau: - Số thí sinh trúng tuyển: 05 thí sinh; - Số thí sinh không trúng tuyển: 22 thí sinh, cụ thể:

SBD Họ và tên Ngày tháng năm sinh Hộ khẩu thường trú Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ  hiện có  Tổng điểm Đối tượng ưu tiên Ghi chú
Trình độ chuyên môn Ngoại ngữ Tin học 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
THÍ SINH TRÚNG TUYỂN: 05 THÍ SINH
Vị trí việc làm Quản lý Trật tự quy hoạch, trật tự xây dựng  
03 Nguyễn Duy Hưng 12/06/1986 Phường Trần phú, Tp Hà Tĩnh Kỹ sư Quy hoạch và quản lý giao thông đô thị Tiếng Anh bậc 3 ƯDCNTT
 Cơ bản
80 Con
TB 4/4
 
05 Đậu Thắng Mỹ 08/02/1984 Phường Trần Phú, Tp Hà Tĩnh Kỹ sư kỹ thuật xây dựng; Thạc sỹ Quản lý xây dựng Tiếng Anh bậc 2 ƯDCNTT
 Cơ bản
66,5    
Vị trí việc làm Quản lý Trật tự kỷ cương đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường  
18 Trương Huy Trung 07/02/1983 Phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh Kỹ sư Công trình giao thông công chính, ngành xây dựng cầu đường Tiếng Anh bậc 2 ƯDCNTT
 Cơ bản
84,5 Con
TB 1/4
 
12 Nguyễn Công Chiến 29/09/1979 Phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh  Cử nhân Luật Kinh tế Tiếng Anh bậc 2 ƯDCNTT
 Cơ bản
83,5 Con
TB 4/4
 
Vị trí việc làm Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự kỷ cương đô thị, trật tự xây dựng  
26 Nguyễn Thị Thanh Thuý 11/06/1997 Phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh Cử nhân Luật Kinh tế Tiếng Anh bậc 3 ƯDCNTT
 Cơ bản
75 Con
TB 4/4
 
THÍ SINH KHÔNG TRÚNG TUYỂN: 22 THÍ SINH
Vị trí việc làm Quản lý Trật tự quy hoạch, trật tự xây dựng  
08 Đinh Mạnh Thành 20/07/1985  Xã Sơn Bình, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh Kỹ sư Quản lý đất đai Tiếng Anh bậc 2 ƯDCNTT
 Cơ bản
65 Con
 TB 4/4
 
02 Lê Thị Huyền 02/09/1991 Thị Trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh Quản lý Đất đai Tiếng Anh bậc 2 ƯDCNTT
 Cơ bản
61    
06 Nguyễn Thị Thanh Nga 06/09/1990 Phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh Kỹ sư Quản lý đất đai; Thạc sỹ Quản lý đất đai Tiếng Anh bậc 2 ƯDCNTT
 Cơ bản
49,5    
04 Nguyễn Hữu Mạnh 09/11/1998 Xã Thạch Hạ, Thành phố Hà Tĩnh Kỹ sư kỹ thuật xây dựng Tiếng Anh bậc 2 ƯDCNTT
 Cơ bản
30    
07 Hoàng Hồng Ngọc 21/01/1994 Xã Nam Phúc Thăng, Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh Kỹ sư Quản lý xây dựng Tiếng Anh bậc 2 ƯDCNTT
 Cơ bản
20    
01 Lê Minh Đức 08/09/1986 Phường Văn Yên,
TP Hà Tĩnh
Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp Tiếng Anh bậc 2 ƯDCNTT
 Cơ bản
0   Không tham gia phỏng vấn
09 Nguyễn Công Toàn 06/09/1986 Xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh Kỹ sư xây dựng cầu đường Tiếng Anh bậc 2 ƯDCNTT
 Cơ bản
0   Không tham gia phỏng vấn
Vị trí việc làm Quản lý Trật tự kỷ cương đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường  
19 Lê Thị Cẩm Vân 05/08/1997 Thị Trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh  Cử nhân Luật Kinh tế Tiếng Anh bậc 2 ƯDCNTT
 Cơ bản
73 Con đẻ người bị nhiễm CĐHH  
11 Đào Xuân Biên 19/02/1986 Xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh Cử nhân Quản lý đô thị Tiếng Anh
 bậc 4
ƯDCNTT
 Cơ bản
62,5    
16 Lê Thị Quỳnh Nga 02/07/1996 Phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh Kỹ sư Quản lý tài nguyên và môi trường Tiếng Anh
 bậc 3
ƯDCNTT
 Cơ bản
55,5 Con
TB 2/4
 
14 Trương Quốc Hùng 20/04/1989 Phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh  Cử nhân Luật Kinh tế Tiếng Anh bậc 2 ƯDCNTT
 Cơ bản
50,5    
20 Nguyễn Hoành Vũ 07/09/1993 Xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh Cử nhân Luật Tiếng Anh bậc 2 ƯDCNTT
 Cơ bản
48    
10 Đậu Văn Anh 15/06/1992 Xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật giao thông, chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật giao thông đường bộ Tiếng Anh
 bậc 3
ƯDCNTT
 Cơ bản
43    
17 Lê Ánh Phương 25/11/1997 Xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh  Cử nhân Luật Kinh tế Tiếng Anh
 bậc 3
ƯDCNTT
 Cơ bản
33,5    
13 Võ Bùi Hạnh 17/05/1996 Xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh  Cử nhân Luật Kinh tế Tiếng Anh bậc 2 ƯDCNTT
 Cơ bản
0   Không tham gia phỏng vấn
15 Nguyễn Hữu Lợi 19/08/1995 Phường Nam Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh  Cử nhân Luật Kinh tế Tiếng Anh
 bậc 3
ƯDCNTT
 Cơ bản
0   Không tham gia phỏng vấn
Vị trí việc làm Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự kỷ cương đô thị, trật tự xây dựng  
25 Nguyễn Văn Thiện 05/10/1980 Xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh Cử nhân Kinh tế ngành QTKD Tiếng Anh bậc 2 ƯDCNTT
 Cơ bản
73,5 Con
Bệnh binh
 
24 Nguyễn Thị Thanh Thảo 25/08/1993 Xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh Cử nhân Luật Tiếng Anh bậc 2 ƯDCNTT
 Cơ bản
61    
22 Từ Thị Duyên 23/07/1996  Xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh Cử nhân Luật Tiếng Anh bậc 2 ƯDCNTT
 Cơ bản
53,5    
21 Trần Tuấn Anh 06/11/1995  Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh Kỹ sư kỹ thuật xây dựng Tiếng Anh bậc 3 ƯDCNTT
 Cơ bản
46    
23 Lê Thị Minh Hường 08/03/1997 Phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh Cử nhân Luật Kinh tế Tiếng Anh bậc 2 ƯDCNTT
 Cơ bản
0   Không tham gia phỏng vấn
27 Nguyễn Thị Trang 05/12/1996 Xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh Cử nhân Luật Kinh tế Tiếng Anh bậc 3 ƯDCNTT
 Cơ bản
0   Không tham gia phỏng vấn

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website