Để bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật hoang dã và chim trời trước vấn nạn săn bắt, buôn bán, sử dụng trái quy định, Ngày 8/9/2021 UBND Thành phố đã ban hành văn bản số 2280 về việc tăng cường chỉ đạo xử lý các trường hợp săn bắt động vật hoang dã và chim trời.

 

Qua kiểm tra thực tế, tại một số địa bàn của Thành phố vẫn còn tình trạng đánh bắt, buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã, chim trời vi phạm các quy định hiện hành về bảo vệ môi trường. Việc tuần tra, kiểm tra xử lý kịp thời của các cơ quan chức năng, của UBND các phường xã chưa thường xuyên. Nhận thức của một số người dân đối với vấn đề nêu trên đang còn hạn chế. UBND Thành phố đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan đơn vị địa phương tập trung thực hiện tốt các giải pháp bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật hoang dã, chim trời...(có file văn bản kèm theo).

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website