Đầu năm học 2021-2022, UBND Thành phố Hà Tĩnh đã có Kế hoạch tuyển dụng 49 chỉ tiêu giáo viên. Trong đó có 11 chỉ tiêu giáo viên Mầm non, 33 chỉ tiêu GV Tiểu học và 5 chỉ tiêu GV Trung học cơ sở.

THÔNG BÁO

Tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở năm học 2021 – 2022

 

Ủy ban nhân dân thành phố thông báo tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học năm học 2021 - 2022, như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 49 chỉ tiêu, cụ thể như sau:

- Giáo viên mầm non 11 chỉ tiêu;

- Giáo viên tiểu học 33 chỉ tiêu, trong đó: giáo viên văn hóa 28 chỉ tiêu, giáo viên thể dục 05 chỉ tiêu;

- Giáo viên trung học cơ sở: 05 chỉ tiêu (gồm: 01 chỉ tiêu giáo viên địa lý; 02 chỉ tiêu giáo viên lịch sử; 02 chỉ tiêu giáo viên công nghệ).

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

2.1. Điều kiện chung Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; - Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu);

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

2.2. Điều kiện cụ thể về trình độ chuyên môn 2

a) Đối với vị trí việc làm giáo viên mầm non: Có bằng tốt nghiệp cao đẳng thuộc ngành đào tạo sư phạm giáo dục mầm non trở lên;

b) Đối với vị trí việc làm giáo viên tiểu học:

- Giáo viên văn hóa: Có bằng cử nhân trở lên, thuộc ngành đào tạo giáo dục tiểu học.

- Giáo viên Thể dục: Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên thể dục hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

c) Đối với vị trí việc làm giáo viên THCS: Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên Địa lý, Lịch sử, Công nghệ hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

2.3 Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Phiếu đăng ký dự tuyển: Người dự tuyển viên chức trực tiếp nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ) tại địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính; người đăng ký dự tuyển phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu dự tuyển.

4. Nội dung và hình thức tuyển dụng:

4.1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

4.2. Nội dung tuyển dụng: Theo Điều 11, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

5. Thời gian, địa điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển, địa điểm tuyển dụng:

5.1. Thời gian nộp Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày, bắt đầu từ ngày 08/9/2021 (Lưu ý: Khi đăng ký dự tuyển, thí sinh nộp kèm 03 phong bì có dán tem và ghi sẵn địa chỉ người nhận).

5.2. Địa điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh (số 72, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh).

5.3. Thời gian, địa điểm tổ chức tuyển dụng:

- Thời gian: Dự kiến tháng 10/2021.

- Địa điểm: UBND thành phố sẽ thông báo sau bằng văn bản.

Thông báo này được đăng tải trên Báo Hà Tĩnh, Cổng thông tin điện tử thành phố; phát sóng trên hệ thống truyền thanh thành phố; niêm yết công khai tại Trụ sở làm việc của UBND thành phố và nơi tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển. Yêu cầu các thí sinh đến đăng ký dự tuyển phải tuân thủ nghiêm túc quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website