Đầu năm học 2021-2022, UBND Thành phố Hà Tĩnh đã có Kế hoạch tuyển dụng 49 chỉ tiêu giáo viên. Trong đó có 11 chỉ tiêu giáo viên Mầm non, 33 chỉ tiêu GV Tiểu học và 5 chỉ tiêu GV Trung học cơ sở.

Chi tiết Thông báo tuyển dụng xem tại file đính kèm.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website