Thực hiện chủ trương của thành phố Hà Tĩnh về việc tích tụ ruộng đất phát triển kinh tế, Trung tâm UDKHKT&BVKT vật nuôi thành phố Hà Tĩnh triển khai mô hình nuôi cá nước ngọt cho hộ gia đình ông Nguyễn Xuân Lộc, xóm Đức Phú xã Thạch Trung – TP Hà Tĩnh.

Hộ gia đình ông Nguyễn Xuân Lộc đã tích tụ hơn 5000m2 đất tại xóm Đức Phú để đầu tư nuôi trồng thủy sản. Hiện tại, ông đã nuôi thả các giống tôm càng xanh, cá rô đơn tính trên hai hồ nuôi thủy sản nước ngọt. Để tiếp tục mở rộng nuôi trồng thủy sản, UBND thành phố Hà Tĩnh đã chỉ đạo phòng Kinh tế, Trung tâm UDKH&BVCTVN thành phố, nghiên cứu hỗ trợ hộ gia đình ông thả 3 vạn giống cá rô đầu vuông nhằm phủ rộng hết diện tích ao hồ.

Tổng nguồn vốn đầu tư  trong đợt này là 225.210.000 đồng, trong đó ngân sách thành phố 105.960.000 đồng, Kinh phí của Hộ gia đình tự đảm bảo: 119.250.000 đồng. Giống cá rô đầu vuông sẽ được nuôi thả trong khoảng thời gian 4 tháng sẽ cho thu hoạch. Trung tâm UDKHKT&BVCTVN phối hợp với xã Thạch Trung chỉ đạo để triển khai mô hình đạt hiệu quả.

Trong thời gian tới, thành phố Hà Tĩnh sẽ tiếp tục khuyến khích nhân dân tích tụ ruộng đất, tạo vùng sản xuất tập trung để đưa nông nghiệp thành phố phát triển nhanh và bền vững./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website