TPHT- Thực hiện mục tiêu thảm nhựa nóng các tuyến đường giao thông nội phường, từ đầu năm đến nay cấp ủy, chính quyền phường Thạch Quý đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quyết liệt thực hiện hoàn thành chỉ tiêu theo kế hoạch.

Đến thời điểm này, phường Thạch Quý là địa phương dẫn đầu toàn thành phố với việc thảm nhựa nóng đạt: 11.519m2/8.574m2, đạt 134% kế hoạch. Các công trình mục tiêu nhận xi măng cũng đã hoàn thành 100% kế hoạch với số lượng 273/273 tấn.

Được biết rải thảm nhựa nóng các tuyến đường nội phường và thực hiện các công trình mục tiêu là nhiệm vụ trọng tâm được phường Thạch Quý quan tâm và tạo được phong trào xã hội hóa sâu rộng, được Nhân dân hưởng ứng tích cực, góp phần tạo sự đồng thuận và nguồn lực lớn trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện các tiêu chí xây dựng phường văn minh đô thị kiểu mẫu.

Theo đó, toàn phường đã có 13 hộ dân tự nguyện hiến 214m2 đất, đập bỏ 270,5m hàng rào, đóng góp nguồn lực cùng địa phương hoàn thành mục tiêu thảm nhựa nóng các tuyến đường giao thông. Điển hình như hộ gia đình ông Trần Hữu Tần hiến 26,5m2 đất trị giá 186 triệu đồng, hộ anh Bình Giá hiến 32m2 đất, 62 m hàng rào, hộ anh Kiều Đình Kiên hiến 28m2 đất, 56m hàng rào...

Theo thống kê, tổng số tiền phường Thạch Quý đã huy động từ sức dân làm đường bê tông, thảm nhựa nóng và hiến đất, hiến hàng rào đạt trên 2 tỷ đồng.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, hiện nay, phường Thạch Quý đang tiếp tục đôn đốc các tổ dân phố đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện các tuyến đã rải thảm, làm vỉa hè... trước mùa mưa bão. Đồng thời tiếp tục vận động nguồn lực đăng ký thực hiện kế hoạch thảm nhựa các tuyến giao thông còn lại trên địa bàn.

Bích Thủy


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website