TPHT- Sáng ngày 11 tháng 8, HĐND thành phố Hà Tĩnh tổ chức phiên họp thứ 3 nhằm đánh giá rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa XXI; rà soát việc ban hành các Nghị quyết và kế hoạch Giám sát của HĐND Thành phố. Đồng chí Dương Tất Thắng – UVBTV Tỉnh ủy, Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị.

Tại phiên họp, Thường trực HĐND thành phố báo cáo về những kết quả đạt được của kỳ họp thứ 2, HĐND thành phố khóa XXI diễn ra trong ngày 4 tháng 8 năm 2021 trên các mặt như công tác chuẩn bị nội dung tổ chức kỳ họp; công tác điều hành ... Nhìn chung kỳ họp đã diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo chất chất, trình tự, thủ tục theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương và đáp ứng yêu cầu đề ra, theo tinh thần đổi mới, dân chủ, trác nhiệm. Tuy nhiên các đại biểu cũng nghiêm túc rút kinh nghiệm ở một số nội dung còn tồn tại như việc chuẩn bị các tài liệu, báo cáo, tờ trình, dự thảo còn chậm;  khánh tiết chưa được chuẩn bị thực sự chu đáo, một số ý kiến thảo luận còn chung chung, chưa góp ý sâu vào các dự thảo nghị quyết.

Đồng chí Nguyễn Hữu Nam, Trưởng Ban Kinh tế- Xã hội HĐND thành phố báo cáo rút kinh nghiệp kỳ họp thứ 2, HĐND thành phố khóa XXI

Cũng tại phiên họp, Thường trực HĐND thành phố triển khai kế hoạch giám sát về công tác quản lý nhà nước về giao đất ở, giao đất tái định cư, giao đất tách hộ, đấu giá đất ở trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Kế hoạch giám sát tình hình chất lượng xét xử của Tòa án Nhân dân thành phố; công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố. Tthống nhất một số nội dung trong các nghị quyết tại kỳ họp thứ 2, HĐND thành phố khóa XXI...

Phát biểu kết luận tại kỳ họp, đồng chí Dương Tất Thắng, UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy đề nghị các ban hội đồng, tổ đại biểu và các đại biểu phải phát huy tốt quyền, trách nhiệm của người đại biểu dân cử, tham gia giám sát và phản biện việc thực hiện các cơ chế chính sách; kịp thời phát hiện những bất cập, chưa phù hợp để đề xuất với chính quyền điều chỉnh, xử lý. Các Ban HĐND cũng như các Tổ đại biểu HĐND làm tốt công tác tham mưu cho Thường trực HĐND trong rà soát thẩm định các văn bản, tờ trình, nghị quyết và xem xét kỷ những nội dung cần đưa ra chất vấn tại kỳ họp để đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Đồng chí Dương Tất Thắng, UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu chỉ đạo tại phiên họp

Về việc ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên địa bàn, Bí thư Thành Ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Dương Tất Thắng nhấn mạnh: Việc điều chỉnh cơ chế chính sách lần này ưu tiên cho việc phát triển nông nghiệp đô thị có quy mô và hỗ trợ làm đường giao thông thảm nhựa ở một số tuyến gặp nhiều khó khăn về huy động nguồn lực như ít dân cư, nhiều cơ quan trường học ... Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cũng đề nghị cả hệ thống chính trị cần vào cuộc đồng bộ, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân việc thực hiện các cơ chế chính sách hỗ trợ một cách phù hợp nhằm phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website