Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh vừa có Hướng dẫn số 2442/HD-BCĐ ngày 16/7/2021 về việc ban hành hướng dẫn các phương án Phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

    Hướng dẫn nhằm giúp chủ động phát hiện sớm và ứng phó kịp thời, hiệu quả khi có trường hợp mắc, nghi ngờ mắc COVID-19 tại các doanh nghiệp, nhanh chóng ổn định tình hình để khôi phục sản xuất kinh doanh; hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả của dịch bệnh tác động đến phát triển kinh tế và an sinh xã hội.

    Các doanh nghiệp có phương án bố trí, sắp xếp, quản lý công nhân/người lao động (NLĐ) làm việc hợp lý, chặt chẽ để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 cho sản xuất, tránh đứt gãy chuỗi sản xuất khi có ca F0. Đối với doanh nghiệp có đông NLĐ phải chủ động phương án bố trí cách ly F1 tại doanh nghiệp hoặc ký túc xá doanh nghiệp theo phương châm 4 tại chỗ để sẵn sàng sử dụng khi dịch bệnh bùng phát trên diện rộng.

    Thành lập, kiện toàn Tổ an toàn COVID trong các doanh nghiệp; mỗi phân xưởng/tổ/bộ phận sản xuất phải có ít nhất 01 Tổ an toàn COVID, hàng ngày thực hiện tuyên truyền, nhắc nhở, kiểm tra, giám sát người lao động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch; kịp thời phát hiện các trường hợp có bất thường về sức khỏe, báo cáo ngay cho cơ quan y tế địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời. - Đảm bảo thực hiện xét nghiệm sàng lọc cho ít nhất 20% NLĐ bằng test nhanh kháng nguyên SARS-COV-2 theo chỉ đạo của Bộ Y tế và UBND tỉnh

    Hướng dẫn nêu rõ: Khi xuất hiện trường hợp mắc COVID-19 phải kích hoạt ngay các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc COVID-19 của doanh nghiệp, địa phương đã xây dựng và phê duyệt.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Văn bản điện tử
    Một cửa điện tử
    PHÁT THANH THÀNH PHỐ
     Liên kết website