Quyết định Về việc phê duyệt Dự toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường,hỗ trợ và tái định cư dự án: Củng cố, nâng cấp tuyến đê Đồng Môn, thành phố Hà Tĩnh (giai đoạn 2), đoạn từ Cầu Cày đến cầu Hộ Độ

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Văn bản điện tử
    Một cửa điện tử
    PHÁT THANH THÀNH PHỐ
     Liên kết website