BQL chợ thành phố Hà Tĩnh vừa tổ chức ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC và ANTT cho các hộ kinh doanh tại các chợ trên địa bàn thành phố.Dự lễ ký kết có đại diện lãnh đạo Phòng cảnh sát PCCC Công an tỉnh và Công an thành phố Hà Tĩnh.

Hiện nay, BQL chợ thành phố Hà Tĩnh đang quản lý 4 chợ với tổng diện tích 50.000m2 với hơn 2.200 hộ kinh doanh, buôn bán thường xuyên tại chợ. Để đảm bảo tốt công tác ANTT, an toàn PCCC trong mùa nắng nóng,  Ngay từ đầu năm, Ban quản lý chợ thành phố đã xây dựng kế hoạch, phương án triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo an toàn PCCC. Ban quản lý chợ phối hợp phòng cảnh sát PCCC kiểm tra thường xuyên về an toàn PCCC trong các khu vực chợ, nhất là thời điểm nắng nóng như hiện nay.

Để nâng cao ý thức và tinh thần trách nhiệm đối với công tác PCCC, BQL chợ đã đẩy mạnh việc tuyên truyền về Luật PCCC; các quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC... bằng nhiều hình thức thích hợp, bằng loa phát thanh, họp tổ ngành hàng và công tác quản lý khu vực thường xuyên tuyên truyền phổ biến cho người lao động và các hộ tiểu thương nắm vững yêu cầu và nội dung; xây dựng đội ngũ viên chức, người lao động của Ban quản lý chợ thành thạo các thao tác sử dụng các dụng cụ PCCC được trang bị, nâng cao được ý thức trách nhiệm của từng cá nhân trong việc tuyên truyền vận động, kiểm tra hướng dẫn hộ kinh doanh thực hiện tốt an toàn PCCC tại chợ.

Ngoài ra, Ban quản lý chợ khuyến cáo các tiểu thương, hộ kinh doanh không mua bán chất dễ cháy nổ theo nội quy chợ; sử dụng đúng các thiết bị điện đảm bảo theo tiêu chuẩn an toàn PCCC; không tự ý câu, mắc, lắp đặt thêm thiết bị điện phát sinh vào hệ thống điện tại quầy sạp; khi hết giờ chợ hoạt động phải kiểm tra ngắt tất cả nguồn điện trong khu vực quầy sạp.

Ngoài việc tuyên truyền hướng dẫn, Ban quản lý chợ thành phó cũng thường xuyên kiểm tra các tiểu thương, hộ kinh doanh về thực hiện các yêu cầu về công tác PCCC. Trong đó, kiểm tra việc sử dụng điện an toàn đảm bảo các tiêu chuẩn về PCCC; tổ chức sắp xếp tốt việc quy hoạch đúng ngành hàng, việc trưng bày hàng hóa phải đáp ứng cho công tác PCCC….

Ngoài trang bị kiến thức về PCCC cho các tiểu thương kinh doanh tại các chợ. Để bảo đảm an toàn PCCC, Ban quản lý chợ thành phố đã tổ chức ký cam kết về đảm bảo an toàn PCCC và ANTT giữa BQL chợ và các hộ kinh doanh, nhằm nâng cao ý thức chấp hành của các hộ tiểu thương kinh doanh tại các chợ trên địa bàn thành phố ./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Văn bản điện tử
    Một cửa điện tử
    PHÁT THANH THÀNH PHỐ
     Liên kết website