TPHT- Tại phiên họp thứ nhất, HĐND thành phố, UVBTV Tỉnh Ủy, Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố phải xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất đủ mạnh để làm đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Chiều ngày 9 tháng 7, dưới sự chủ trì của đồng chí Dương Tất Thắng, UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Hội đồng nhân dân thành phố Hà Tĩnh tổ chức phiên họp thứ nhất nhằm rà soát một số nội dung, công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2, HĐND thành phố Hà Tĩnh khóa XXI  và xem xét, điều chỉnh cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế trên địa bàn. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Quý, UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố thông qua nội dung chương trình dự kiến sẽ đưa ra tại kỳ họp thứ 2, HĐND thành phố Hà Tĩnh khóa XXI .

Tại phiên họp, HĐND thành phố đã thông qua chương trình nội dung và công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2. Kỳ họp lần này, cùng với việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2021, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; quyết toán thu chi ngân sách năm 2020 và tình hình thu chi ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; báo cáo trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XXI .... HĐND thành phố sẽ thông qua các tờ trình, trong đó có tờ trình về điều chỉnh cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất. Dự kiến kỳ họp 2, HĐND thành phố sẽ diễn ra trong 2 ngày vào cuối tháng 7 đầu tháng 8 năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố cho rằng, viêc xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất  và trong quá trình thực thi phải đồng bộ, thống nhất để phát huy hiệu quả để tạo ra những bước đột phá.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Dương Tất Thắng, UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố cần phải có quyết tâm cao để xây dựng các cơ chế chính sách đủ mạnh, làm đòn bẩy để thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội và huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị. Đặc biệt, trong phát triển sản xuất, các cơ chế hỗ trợ phải hướng tới liên kết trong sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị hàng hóa và chú trọng xây dựng thương hiệu sản phẩm, không hỗ trợ dàn trải như lâu nay.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Dương Tất Thắng phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cũng đề nghị các đại biểu HĐND thành phố phát huy tốt vai trò của đại biểu dân cử, tích cực tham gia giám sát và phản biện các cơ chế chính sách nhằm kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế để phát huy tối đa hiệu quả; đồng thời HĐND thành phố cũng tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và chuyển các báo cáo văn bản, tờ trình để hướng tới kỳ họp không giấy./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website