TPHT- Chiều ngày 5 tháng 7, Hội đồng nhân dân thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021- 2026. UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng được các đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021- 2026, với tỷ lệ số phiếu bầu đạt 100%. Tới dự có đồng chí Trần Văn Kỳ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh.

Kỳ họp thứ nhất, HĐND thành phố Hà Tĩnh cùng với việc đánh giá kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp, cử tri thành phố đã bầu 30 vị đại biểu HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Hùng Cường báo cáo về kết quả bầu cử đại biểu HĐND thành phố khóa XXI

Trao giấy chứng nhận đại biểu HĐND thành phố

Một trong những nội dung trọng tâm của kỳ họp lần này là các đại biểu HĐND thành phố tiến hành bầu bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng các Ban của HĐND thành phố. Đồng chí Dương Tất Thắng, UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy được các đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021- 2026; đồng chí Nguyễn Văn Quý, UVBTV Thành Ủy được bầu giữ chức vụ  Phó Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Nguyễn Văn Thành được bầu giữ chức vụ trưởng Ban Pháp chế và đồng chí Nguyễn Hữu Nam được bầu giữ chức Trưởng Ban Kinh tế - xã hội, HĐND thành phố.

Tiến hành bầu các chức danh Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố

Đồng chí Dương Tất Thắng - UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Dương Tất Thắng, UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh: Trước yêu cầu của tình hình mới, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và khó khăn thử thách đan xen, nhất là những tác động của dịch bệnh Covid – 19, HĐND thành phố khóa XXI phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, quyết định các chủ trương giải pháp phù hợp, có tính khả thi cao, huy động mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế, xã hội, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng thành phố có kính tế, văn hóa xã hội phát triển, đời sống vật chất tinh thần của Nhân dân được nâng cao, kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước thông minh, hiện đại, phấn đấu thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung Bộ.

Đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó chủ tịch HĐND thành phố thông qua các tờ trình 

Kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố khóa XXI đã thông qua các tờ trình và tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND và các thành viên UBND thành phố Hà Tĩnh. Đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu – Phó Bí thư Thành ủy được bầu tái giữ chức Chủ tịch UBND thành phố; Lê Quang Đức và đồng chí Phạm Hùng Cường bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Tặng hoa chức mừng Lãnh đạo UBND và các thành viên UBND thành phố

Phát biểu nhận nhiệm vụ , đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: Với quyết tâm cao, tập thể lãnh đạo UBND và các thành viên UBND thành phố sẽ không ngừng đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động; chú trọng quy hoạch, huy động nguồn lực để phát triển hạ tầng đô thị, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn; quan tâm phát triển nông nghiệp đô thị nâng cao đời sống cho nhân dân, đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, để thực hiện mục tiêu xây dựng thành phố sớm trở thành đô thị vùng Bắc Trung bộ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI đã đề ra.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website