Sáng ngày 25/4, thành phố Hà Tĩnh họp BCĐ kỳ thi THPT quốc gia 2020- 2021 và tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021- 2022. Đồng chí Phạm Hùng Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

 

Toàn cảnh hội nghị

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT không chuyên và THPT chuyên Hà Tĩnh được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 6 năm 2021 được tổ chức thi tại 3 Hội đồng thi gồm Hội đồng thi THPT Phan Đình Phùng có 23 phòng thi với 549 thí sinh; Hội đồng thi THPT Thành Sen có 11 phòng thi, 241 thí sinh và Hội đồng THPT Chuyên Hà Tĩnh có 34 phòng thi với 814 thí sinh. Ngoài các địa điểm trên, BCĐ còn lấy thêm các điểm thi dự phòng đề phòng dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

 Đối với kỳ thi  THPT quốc gia  thi trong 4 ngày, từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 7 năm 2021 tại 3 Hội đồng thi. Gồm Hội đồng thi THPT Phan Đình Phùng có 32 phòng thi với 434 thí sinh; Hội đồng thi THPT Thành Sen có 19 phòng thi với 434 thí sinh và Hội đồng thi THPT chuyên có 23 phòng thi với 520 thí sinh.

Để kỳ thi đạt kết quả cao, đảm bảo nghiêm túc, khách quan và đúng quy chế, BCĐ thành phố đã giao các phòng, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được phân công thực tốt nhiệm vụ được giao.

Theo đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường tổ chức ôn tập kiến thức cho các em dự thi vào lớp 10 THPT, phổ biến quy chế thi đến tận học sinh dự thi, đồng thời chỉ đao các trường chuẩn bị tốt cơ sở vật chất làm điểm thi dự phòng cho 2 kỳ thi; các trường THPT trên địa bàn tuyên truyền trong giáo viên, phụ huynh về quy chế thi, thực hiện các kỳ thi nghiêm túc, an toàn, văn minh . Đồng thời chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất đảm bảo ccho kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế…

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận những nội dung cơ bản như: xây dựng kịch bản tổ chức kỳ thi gắn với công tác phòng, chống dịch Covid 19; công tác đảm bảo an ninh trật tự, chuẩn bị cơ sở vật chất, đảm bảo an toàn thực phẩm cho kỳ thi.. Đặc biệt, trước tình hình diễn biến dịch, bệnh COVID-19 phức tạp, các đại biểu đã tập trung thảo luận về công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các kì thi, xây dựng phương án đối với trường hợp nếu đang trong kì thi xuất hiện F1, F2 thì xử lý thế nào….

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Hùng Cường- Ủy viên BTV Thành ủy-Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban, ngàh liên quan phải thực hiện phương án vừa đảm bảo cho kỳ thi nghiêm túc, đúng quy chế vừa phòng chống dịch Covid-19 có hiệu quả.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Phạm Hùng Cường- Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh công tác chuẩn bị thi tuyển sinh vào lớp 10 và THPT quốc gia phải gắn với công tác phòng, chống dịch COVID-19; Trước mắt cần tập trung tổ chức tốt kì thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 – 2022, đồng chí yêu cầu từng đơn vị bám sát theo nhiệm vụ đã được giao để tổ chức thực hiện tốt. Giao cho Phòng Y tế chủ động nghiên cứu đề xuất các kịch bản chung cho kỳ thi khi có dịch bệnh. Các phòng, ban, ngành, đơn vị thành viên liên quan và BCĐ thi các xã, phường thực hiện nghiêm túc theo phân công của BCĐ. Các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với các trường đặt điểm thi, chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn (đặc biệt là an toàn trong phòng chống dịch bệnh Covid-19)./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Văn bản điện tử
    Một cửa điện tử
    PHÁT THANH THÀNH PHỐ
     Liên kết website