Ngày 28/4/2021, Ủy ban bầu cử Thành phố Hà Tĩnh đã phối hợp với UBMTTQ Việt Nam Thành phố Hà Tĩnh lập và niêm yết danh sách cùng tiểu sử tóm tắt những người ứng cử Đại biểu HĐND Thành phố.

Danh sách và tiểu sử tóm tắt của người ứng cử Đại biểu HĐND Thành phố được dán niêm yết tại các điểm bầu cử, trụ sở UBND các xã, phường; Nhà văn hóa các thôn, Tổ dân phố. Việc dán niêm yết danh sách, tiểu sử tóm tắt kịp thời đúng quy định đã tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri và nhân dân nắm thêm thông tin để sáng suốt lực chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân bầu vào Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Tĩnh.

Dưới đây là danh sách và tiểu sử tóm tắt của người ứng cử vào đại biểu HĐND Thành phố tại Điểm bầu cử số 1

Tiếp theo là danh sách và tiểu sử tóm tắt người ứng cử đại biểu HĐND Thành phố tại điểm bầu cử số 2

Tiếp theo là danh sách và tiểu sử của người ứng cử Đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 tại điểm bầu cử số 3

Tiếp theo là danh sách và tiểu sử của người ứng cử Đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 tại điểm bầu cử số 4

Tiếp theo là điểm bầu cử số 5

ĐIỂM BẦU CỬ SỐ 6

ĐIỂM BẦU CỬ SỐ 7

ĐIỂM BẦU CỬ SỐ 8

Và cuối cùng là danh sách những người ứng cử ĐB HĐND Thành phố tại điểm bầu cử số 9


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Văn bản điện tử
    Một cửa điện tử
    PHÁT THANH THÀNH PHỐ
     Liên kết website