các cơ sở sản xuất làng nghề sẽ nhận được nhiều chính sách ưu đãi như: Hỗ trợ kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng cho làng nghề (giao thông, điện, nước, trung tâm bán hàng và giới thiệu sản phẩm làng nghề); hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn (mua nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất; thuê cán bộ kỹ thuật chỉ đạo dự án; tập huấn cho người tham gia dự án, tổng kết dự án; quản lý dự án)…

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Văn bản điện tử
    Một cửa điện tử
    PHÁT THANH THÀNH PHỐ
     Liên kết website