1. Mở rộng Cụm công nghiệp Thạch Đồng- Quy mô diện tích phần mở rộng: Khoảng 40ha; Ngành nghề thu hút đầu tư: Đa ngành nghề, trong đó trọng tâm thu hút các cơ sở chế biến nông, lâm, thủy, hải sản, tiểu thủ công nghiệp và các ngành công nghiệp thân thiện với môi trường; Vị trí: Xã Đồng Môn và xã Thạch Hưng, thành phố Hà Tĩnh. 2. Bổ sung Cụm công nghiệp Tân Lâm Hương kết hợp Trung tâm Logistics

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Văn bản điện tử
    Một cửa điện tử
    PHÁT THANH THÀNH PHỐ
     Liên kết website