Phương án giải quyết kiến nghị của cử tri thành phố Hà Tĩnh tại các kỳ họp của HĐND thành phố liên quan đến hoạt động của Chợ giết mổ gia cầm tại phường Tân Giang;

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Văn bản điện tử
    Một cửa điện tử
    PHÁT THANH THÀNH PHỐ
     Liên kết website