Ngày 28/4/2021 Hội đồng bầu cử Quốc Gia đã lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu Quốc Hội theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước theo danh sách do Ban thường trực ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban Bầu cử Tỉnh gửi đến. 15/15 phường xã của Thành phố Hà Tĩnh đã nhận đầy đủ danh sách, lý lịch trích ngang, tổ chức niêm yết đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định.

Danh sách người ứng cử Đại biểu Quốc Hội khóa XV, Nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 01 gồm: Thành phố Hà Tĩnh, Thị xã Kỳ Anh và các huyện: Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Hương Khê.

Dưới đây là tiểu sử tóm tắt của 5 người ứng cử Đại biểu Quốc Hội khóa XV, Nhiệm kỳ 2021-2026

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Văn bản điện tử
    Một cửa điện tử
    PHÁT THANH THÀNH PHỐ
     Liên kết website