Ngày 28/4//2021 Ủy ban bầu cử Tỉnh đã lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu HĐND Tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Uỷ ban bầu cử Thành phố Hà Tĩnh đã chỉ đạo các phường xã niêm yết danh sách và tiểu sử tóm tắt của các đại biểu tại Trụ sở phường, xã; các điểm bầu cử và các khu vực công cộng kịp thời, theo đúng quy định, tạo điều kiện tốt cho cử tri và nhân dân theo dõi, sáng suốt lực chọn những người ưu tú bầu vào HĐND Tỉnh.

Danh sách người ứng cử Đại biểu HĐND Tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 4 (Thành phố Hà Tĩnh) gồm 8 người. Dưới đây là tiểu sử tóm tắt của 8 người ứng cử Đại biểu HĐND Tỉnh.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Văn bản điện tử
    Một cửa điện tử
    PHÁT THANH THÀNH PHỐ
     Liên kết website