Chiều ngày 29/4, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Tĩnh khóa XX nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 23 kỳ họp chuyên đề nhằm thông qua các tờ trình của UBND thành phố về việc thực hiện các chương trình, nhiệm vụ năm 2021

Các đồng chí trong Thường trực HĐND thành phố chủ trì kỳ họp 

Tại kỳ họp lần này, UBND thành phố Hà Tĩnh đã thông qua các tờ trình về việc các dự án thực hiện trong năm 2021 bao gồm: Tờ trình các danh mục dự án thực hiện trong năm 2021, Kênh tiêu tổ dân phố từ Cống Đồng Kiên ra kênh T8; Nâng cấp ngõ 41 đường hàm Nghi; Mở rộng nhà Văn hóa Trung lân phường Thạch Quý; Quy hoạch xen dắm Tổ dân phố 1 phường Nam Hà.

Thăy mặt UBND, đồng chí Lê Quang Đức Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh thông qua các tờ trình tại kỳ họp 

Tờ trình Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung được quy định tại Nghị quyết số 24 NQ - HĐND ngày 27/11/2017 về việc thông qua đề án"Thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà tĩnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo". Theo đó, UBND thành phố đề nghị HĐND thành phố sửa đổi một số nội dung trong Nghị quyết số 24 nhằm phù hợp với yêu cầu với sự phát triển trong giai đoạn hiện nay.

Biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp 

Trên tinh thần dân chủ, thống nhất, các đại biểu HĐND thành phố đã nhất trí thông qua hai Nghị quyết này với tỷ lệ 100% đại biểu tán thành.

          Đây là kỳ họp quan trọng, sau kỳ họp này, UBND thành phố Hà tĩnh sẻ trình các sở ngành liên quan và trình Hội đồng nhân dân tỉnh để thông qua các dự án cần thu hồi đất để thực hiện trong năm 2021./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Văn bản điện tử
    Một cửa điện tử
    PHÁT THANH THÀNH PHỐ
     Liên kết website