TPHT- Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Hà Tĩnh vừa tổ chức khóa bồi dưỡng lý luận chính trị cho 37 đảng viên mới đến từ 21 Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ thành phố.

 

Trong thời gian 7 ngày dự lớp các Đảng viên mới được học tập, nghiên cứu các chuyên đề cơ bản về lý luận chính trị như: Chủ nghĩa Mác Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lí tưởng của Đảng, của dân tộc; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, phát huy dân chủ, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế xã hội, giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Tăng cường quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại; Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; Tổ chức cơ sở của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Trần Hậu Tuấn, UV BTV , Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố phát biểu tại lớp học

 Ngoài ra các Đảng viên mới còn được nghe nói chuyện về tình hình thời sự, chính trị trong nước, quốc tế, tình hình phát triển kinh tế xã hội, định hướng phát triển của tỉnh, thành phố trong thời gian tới…

Lãnh đạo thành phố trao Chứng chỉ hoàn thành khóa học cho các học viên

Khen thưởng 5 học viên có thành tích học tập xuất sắc

Qua lớp học nhằm góp phần nâng cao nhận thức chính trị cũng như định hướng tư tưởng, trách nhiệm cho các Đảng viên mới trong giai đoạn hiện nay.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
  PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
  Tình hình giải quyết hồ sơ
   Liên kết website
  Thống kê: 955.413
  Online: 28