TPHT- Thành ủy Hà Tĩnh vừa tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng cho 230 cán bộ là cấp ủy viên và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát từ thành phố đến cơ sở.

Trong thời gian 2 ngày dự lớp, đội ngũ cán bộ tham gia lớp tập huấn sẽ được trang bị 6 chuyên đề trọng tâm, bao gồm: Một số vấn đề chung về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp; các ban đảng Thành ủy. Kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm. Việc thi hành kỷ luật trong Đảng. Giải quyết tố cáo tổ chức đảng, đảng viên; công tác tham mưu bí thư cấp ủy tiếp dân theo Quy định 11-QĐi/TW. Kiểm tra tài chính đảng; thu, chi đảng phí.

Đồng thời được hướng dẫn soạn thảo văn bản, tổng hợp, thống kê, lưu trữ hồ sơ tài liệu kiểm tra, giám sát và giải đáp các kiến nghị, đề xuất để nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cấp ủy, cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp.

Lớp tập huấn được Thành ủy Hà Tĩnh tổ chức nhằm giúp cấp ủy viên, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát hai cấp trong toàn Đảng bộ nắm vững Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả tại địa phương, đơn vị.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
  PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
  Tình hình giải quyết hồ sơ
   Liên kết website
  Thống kê: 955.429
  Online: 36