TPHT- Ủy Viên Ban Thường vụ Thành Ủy, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng; Chủ tịch HĐND TP Hà Tĩnh Nguyễn Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh Lê Quang Đức vừa chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 4/2021. Nhiều vụ việc đã được lãnh đạo trực tiếp tiếp nhận, chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan tập trung xử lý, vừa đảm bảo quyền lợi cho người dân, nhưng đúng các quy định của pháp luật.

Trong tháng 4/2021, trong số 17 vụ việc chưa hoàn thành của phiên tiếp công dân trước, thành phố đã cơ bản hoàn thành 9 vụ việc thuộc thẩm quyền, hiện vẫn còn 8 vụ việc đang chờ chủ trương của UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan cùng phối hợp với của thành phố hoặc phường, xã  để tập trung giải quyết.

Tại phiên tiếp dân tháng 4, Ban tiếp dân TP Hà Tĩnh tiến hành tiếp trực tiếp công dân Trần Huy Thường, phường Bắc Hà kiến nghị liên quan đến đến việc thu hồi 1 sào 10 thước đất nông nghiệp ở khu Bài Lài của gia đình ông vào năm 2005 nhưng không đủ điều kiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Việc này đã được UBND TP Hà Tĩnh đã tiếp nhận và giải quyết theo đúng quy trình và quy định pháp luật, tuy nhiên ông Trần Huy Thường không nhất trí.

Ông Trần Huy Thường, phường Bắc Hà

Về việc này, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng tiếp thu, lắng nghe nguyện vọng của công dân Trần Huy Thường. Theo đó, đề nghị phòng chuyên môn giải thích cụ thể, chi tiết vấn đề vụ việc cho ông Trần Huy Thường theo đúng quy định của pháp luật.

Tiếp đó, Ban tiếp công dân thành phố đã tiếp bà Trần Thị Thuận, tổ dân phố 8, phường Trần Phú là vợ liệt sỹ xin được cấp đất làm nhà ở. Đối với vụ việc này, UBND thành phố đã thông tin đến bà về quá trình xử lý theo các cấp thẩm quyền. Hiện, UBND thành phố đã có văn bản tiếp tục đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết theo đúng quy định pháp luật và phù hợp với nguyện vọng của công dân.

Bà Trần Thị Thuận, Tổ dân phố 8, phường Trần Phú

Trong phiên tiếp công dân tháng 4 năm 2021, Ban tiếp công dân TP Hà Tĩnh cũng đã lắng nghe, tiếp thu kiến nghị của ông Bùi Văn Anh (tổ dân phố 4, phường Hà Huy Tập) về việc xem xét, đính chính thửa đất của gia đình từ mục đích trồng cây lâu năm, đất được giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở, có thu tiền sử dụng đất.

Tiếp nhận kiến nghị của ông Bùi Văn Anh, UBND thành phố Hà Tĩnh giải thích các quy định và quy trình xử lý hồ sơ của vụ việc công dân kiến nghị. Theo đó, các bộ phận liên quan đã tiếp nhận hồ sơ và thực hiện đúng các quy trình xử lý.

Ông Bùi Văn Anh, Tổ dân phố 4 phường Hà Huy Tập

Chủ trì phiên tiếp cũng giao Phòng Thanh tra, Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh TP Hà Tĩnh - Cẩm Xuyên và UBND phường Hà Huy Tập tiếp tục rà soát, xử lý thấu đáo, dứt điểm trên cơ sở đảm bảo quyền lợi chính đáng cho công dân và tuân thủ quy định pháp luật.

Phát biểu tại phiên tiếp công dân, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng đề nghị các phòng, ban chuyên môn và các địa phương tiếp tục phát huy trách nhiệm, phối hợp xử lý các vụ việc tồn đọng dứt điểm theo các cấp thẩm quyền, nhất là các vụ việc liên quan đến GPMB, các kiến nghị liên quan đến cấp đất...

Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng phát biểu chỉ đạo tại phiên tiếp công dân tháng 4 năm 2021

Theo đó, các phòng, ban, đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp các vấn đề nổi cộm, bức thiết để giải quyết trước cho người dân, không cần phải chờ đến phiên tiếp công dân; chốt thời hạn, tập trung đôn đốc để xử lý theo đúng kế hoạch, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau bầu cử.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Văn bản điện tử
    Một cửa điện tử
    PHÁT THANH THÀNH PHỐ
     Liên kết website