Nhằm góp phần đảm bảo tỷ lệ nữ trúng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ thành phố đã tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho nữ ứng cử viên tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Tại hội nghị, các ứng cử viên đã được giới thiệu những kiến thức cơ bản về HĐND và đại biểu HĐND; pháp luật về bình đẳng giới và sự tham gia của phụ nữ trong cơ quan dân cử. Bên cạnh đó, các nữ ứng cử viên còn được cung cấp các kiến thức, kỹ năng về quy trình bầu cử; những kỹ năng cần thiết đối với ứng cử viên trong vận động bầu cử, kỹ năng thu thập và xử lý thông tin; kỹ năng tiếp xúc cử tri trong vận động bầu cử, kỹ năng xây dựng chương trình hành động,… Thông qua đó, giúp cho nữ ứng cử viên hiểu rõ hơn chức năng, nhiệm vụ đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; rèn luyện các kỹ năng thuyết trình, tự tin hơn trong các quá trình vận động bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện và xã...

Hội nghị tập huấn là hoạt động thiết thực nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết trong công tác vận động bầu cử cho ứng cử viên nữ, ứng cử viên trẻ tuổi lần đầu tham gia ứng cử. Đồng thời, phát huy tính xung kích, xung phong, vai trò, trách nhiệm của các cấp hội phụ nữ trong tham gia xây dựng chính quyền. Cùng với đó, góp phần nâng cao năng lực cho các ứng cử viên và đảm bảo tỷ lệ nữ trúng cử đại biểu HĐND các cấp, góp phần thực hiện thành công cuộc bầu cử tại địa phương, đơn vị./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Văn bản điện tử
    Một cửa điện tử
    PHÁT THANH THÀNH PHỐ
     Liên kết website