TPHT- Ngày Chủ nhật 23/5/2021 là ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là sự kiện chính trị to lớn, có ý nghĩa quan trọng, là đợt vận động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, ngoài việc chuẩn bị các nội dung, quy trình luật định, thành phố Hà Tĩnh đã chú trọng thực hiện tốt công tác tuyên truyền bầu cử về cả chiều rộng lẫn chiều sâu.

 

Trụ sở cơ quan Thành ủy- Khối dân thành phố, một trong những hệ thống biểu tượng tuyên truyền chào mừng cuộc bầu cử

Xác định công tác tuyên truyền bầu cử có ý nghĩa quyết định, ngay từ rất sớm thành phố Hà Tĩnh đã ban hành các hướng dẫn, kế hoạch, văn bản cụ thể để chỉ đạo công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao nhất.

Tiểu ban tuyên truyền bầu cử các cấp tích cực chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với nhiều hình thức như: tuyên truyền cổ động trực quan, qua hệ thống truyền thanh cơ sở, truyền hình, cổng thông tin điện tử, bản tin thành phố…Các nội dung tập trung chủ yếu là tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định của pháp luật, trong đó tập trung tuyên truyền giới thiệu về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, thành phố về bầu cử; Chú trọng giới thiệu những điểm mới của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thông tin về công tác chuẩn bị nhân sự, các bước hiệp thương, giới thiệu các ứng cử viên và các hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc cử tri của người được giới thiệu ứng cử bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng luật. Tuyên truyền để mọi cử tri tự giác, tích cực, chủ động tham gia bầu cử, nghiên cứu kỹ danh sách người ứng cử để lựa chọn, bầu những đại biểu tiêu biểu tham gia vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tiểu ban Tuyên truyền thành phố đã chỉ đạo các đơn vị truyền thông lên kịch bản, xây dựng các nội dung tuyên truyền gửi tới các xã, phường để phát trên hệ thống loa phát thanh các địa phương, tổ dân phố, khu dân cư và tuyên truyền lưu động. Trên địa bàn thành phố, công tác tuyên truyền đảm bảo đúng quy định, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm. Kế hoạch tuyên truyền được xây dựng chi tiết với đa dạng hình thức, phong phú qua đó giúp mỗi cán bộ, đảng viên và người dân nắm vững được những quy định của pháp luật về bầu cử.

Cán bộ Trung tâm văn hóa- truyền thông thành phố tích cực chuẩn bị các nội dung tuyên truyền bầu cử

Là đơn vị chủ công trong công tác tuyên truyền, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông thành phố đã chủ động sản xuất các chương trình phát thanh, phát sóng thường xuyên, mỗi tuần 6 chương trình lồng ghép nhiều nội dung tuyên truyền các hoạt động chuẩn bị bầu cử, Đặc biệt là tăng tần suất, thời lượng phát sóng truyền thanh - truyền hình, mở chuyên mục “Hướng tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp” phát định kỳ 3 buổi/ tuần nhằm đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời tới các địa phương, trong đó tập trung phổ biến các quy định của pháp luật về bầu cử, đưa tin tức phản ánh tình hình triển khai cuộc bầu cử để mỗi cử tri, người dân biết và thực hiện quyền lợi của mình, bầu ra những người đủ đức, đủ tài vào cơ quan quyền lực nhà nước các cấp. Trên Cổng thông tin điện tử thành phố, các chuyên mục, chuyên trang về bầu cử được thiết lập cụ thể, cập nhật thường xuyên các tin bài, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, văn bản Luật...góp phần tích cực trong hoạt động tuyên truyền của thành phố.

Chú trọng công tác tuyên truyền trực quan trên đường phố

Cùng với đó, các hoạt động tuyên truyền bề nổi cũng được Phòng Văn hóa- thông tin, Trung tâm Văn hóa – truyền thông thành phố đẩy mạnh. Hiện tại Trung tâm đã thay mới nội dung 5 cụm panô tấm lớn tại Cầu Cày, đường Hoành Từ, Cầu Phủ, Thạch Bình và đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Chuẩn bị 1100 cờ phướn, 1000 cờ Đảng, cờ Tổ quốc; 200 cờ hồng treo trên 17 tuyến đường chính của Thành phố, đồng thời đang triển khai lắp đặt hệ thống 14 cụm biểu tượng tại các địa điểm trung tâm thành phố.

Ông Hồ Quốc Tuấn- Thành ủy viên, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin TP Hà Tĩnh cho biết: "Đến thời điểm này, công tác tuyên truyền bầu cử trên địa bàn thành phố đã và đang được triển khai tích cực, đúng tiến độ. Các cơ quan, đơn vị liên quan đã triển khai công tác tuyên truyền bầu cử đồng bộ và thống nhất, có sự phối hợp tích cực và hiệu quả. Nội dung tuyên truyền được truyền tải rộng rãi, đảm bảo tính đại chúng, thời sự và đa dạng với nhiều hình thức như: tuyên truyền miệng; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, trang thông tin điện tử thành phố; tuyên truyền trực quan. Đồng thời, duy trì hệ thống khẩu hiệu điện tử trên cổng chào thành phố, cổng trụ sở các cơ quan, đơn vị và các tuyến đường chính của thành phố …, tạo cảnh quan, không khí sôi nổi, hào hứng chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026."

Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ được các địa phương tổ chức hướng tới chào mừng ngày bầu cử

Tại các xã, phường, công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng. Bằng nguồn lực xã hội hóa, gần 500 hệ thống bảng tin, cụm panô, băng rôn, cổng chào điện tử đã được lắp đặt tại các trụ sở, nơi công cộng, các điểm đông dân cư. Các phường xã cũng đã vận động nhân dân treo cờ Đảng, cờ Tổ Quốc, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng xuống tận từng hộ dân. Hệ thống loa truyền thanh thôn, tổ dân phố được phát huy cao độ, trung bình 2 lượt/ ngày. Trong đó nhấn mạnh các nội dung về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; vai trò, trách nhiệm, quyền lợi của mỗi công dân đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trụ sở phường Nguyễn Du nổi bật với pano, áp phích tuyên truyền bầu cử

Tại Phường Nguyễn Du, chuẩn bị cho công tác bầu cử, thời gian qua cấp ủy, chính quyền, Ban bầu cử phường đã tích cực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, chủ động đổi mới phương thức tuyên truyền, từ đó giúp người dân hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử.

Cán bộ văn hóa phường Nguyễn Du phổ biến các nội dung liên quan đến bầu cử trên hệ thống loa truyền thanh phường

Ban Bầu cử phường đã đẩy mạnh tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh, pano, áp phích, khẩu hiệu treo tại các trục đường lớn, khu trung tâm và nhà văn hóa các tổ dân phố. Các nội dung liên quan đến cuộc bầu cử đều được thông tin cụ thể đến người dân. Nhờ đó đã góp phần tác động tích cực đến nhận thức của nhân dân về ý nghĩa của cuộc bầu cử.

Quảng trường Trần Phú...

Cùng với các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, thiết thực, công tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội luôn được Ban Tuyên giáo, Ban chỉ đạo bầu cử thành phố quan tâm thực hiện thường xuyên, liên tục. Đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội và hệ thống tuyên giáo, cộng tác viên ban chỉ đạo 35 thành phố đã chủ động nắm bắt kịp thời thông tin, dư luận trong nhân dân, cán bộ, đảng viên bằng nhiều hình thức phù hợp, thuyết phục, kịp thời phát hiện, xử lý thông tin, đấu tranh, phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, nhất là các thông tin liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn Thành phố. Qua đó, chủ động tham mưu định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

...Quảng trường Trung tâm thành phố rực rỡ cờ hoa chào mừng ngày bầu cử...

Ông Phạm Hùng Cường- Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Ban Tuyên truyền bầu cử cho biết thêm "Thời gian tới, Tiểu ban tuyên truyền bầu cử chỉ đạo các địa phương, đơn vị chủ động tuyên truyền các hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc cử tri của người được giới thiệu ứng cử bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng luật. Chú trọng tuyên truyền để mọi cử tri tự giác, tích cực, chủ động tham gia bầu cử, nghiên cứu kỹ danh sách người ứng cử để lựa chọn, bầu những đại biểu tiêu biểu tham gia vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp. Đồng thời đấu tranh phản bác những thông tin, luận điệu xuyên tạc của các thế lực phản động, thù địch lợi dụng bầu cử để gây mất đoàn kết trong Đảng, chia rẽ đại đoàn kết dân tộc và chống những hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền bầu cử, ứng cử của công dân. Cùng với đó, tập trung tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động chào mừng; kịp thời biểu dương những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử, nhất là các địa bàn còn nhiều khó khăn, vùng đồng bào tôn giáo.

Tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị tích cực, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố sẽ diễn ra tốt đẹp. Qua đó thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân, bầu ra những đại biểu xứng đáng, thể hiện ý chí và nguyện vọng của nhân dân, góp phần xây dựng đất nước, địa phương ngày càng vững mạnh.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Văn bản điện tử
    Một cửa điện tử
    PHÁT THANH THÀNH PHỐ
     Liên kết website