TPHT- Đảng ủy, Ban CHQS thành phố Hà Tĩnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tới dự có Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh Phạm Hùng Cường; đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành Ủy.

Thực hiện Chỉ thị số 05 CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong 5 năm qua, Đảng ủy, Ban CHQS  Quân sự thành phố Hà Tĩnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, gắn với các phong trào thi đua quyết thắng và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” đã đạt được những kết quả tích cực, tạo chuyển biến trong nhận thức, hành động trong cán bộ đảng viên.

Trung tá Nguyễn Tiến Đông, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Hà Tĩnh 

Đặc biệt, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đưa nội dung học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào trong các buổi sinh hoạt Chi bộ, đồng thời xây dựng các mô hình học tập làm theo như mô hình “Tiết kiệm làm theo Bác”; “Sáng, xanh, sạch, đẹp” “Ngôi nhà 10.000 đồng”  vv... đã mang lại hiệu quả tích cực.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Ban chỉ huy quân sự thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong từng Chi bộ và mỗi cán bộ đảng viên, từ đó việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được duy trì thường xuyên và có nhiều đổi mới cũng như sự vận dụng linh hoạt, hiệu quả vào tình hình thực tế của đơn vị cũng như gắn với chức trách nhiệm vụ cụ thể của từng đảng viên.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Hùng Cường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Cũng tại hội nghị, Đảng ủy Ban CHQS thành phố đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong việc đẩy mạnh học tập, làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới đó là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền quán triệt sâu rộng trong cán bộ đảng viên; thực hiện đồng bộ các giải pháp, đổi mới nội dung hình thức và cách làm cho phù hợp với tình hình thực tế; đẩy mạnh và nhân rộng các điển hình tiên tiến; gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong và ngoài quân đội,  thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện.

Cũng nhân dịp này, Đảng ủy, Ban chỉ huy Quân sự thành phố khen thưởng cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy  mạnh học tậplàm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Văn bản điện tử
    Một cửa điện tử
    PHÁT THANH THÀNH PHỐ
     Liên kết website