TPHT- Thành phố Hà Tĩnh vừa tổ chức hội nghị tập huấn nói chuyện chuyên đề “Cán bộ công chức viên chức thành phố Hà Tĩnh tướng tới phục vụ Nhân dân, doanh nghiệp trong kỷ nguyên 4.0”. Tới dự có UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Hiếu.

 

Tại hội nghị, hơn 600 cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan đơn vị, trường học được nghe diễn giã, Tiến sỹ Đặng Ngọc Toàn – Chuyên gia tư vấn phát triển bền vững nói chuyện về chuyên đề “Cán bộ công chức, viên chức thành phố Hà Tĩnh hướng tới phục vụ Nhân dân, Doanh nghiệp trong kỷ nguyên 4.0. Cuộc cách mạng 4. 0 đã tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội, đòi hỏi mỗi một cán bộ công chức, viên chức phải thay đổi tư duy, hành động nhằm tận dụng những thành tựu khoa học công nghệ vào trong lĩnh vực công tác, nâng cao đạo đức công vụ, phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp ngày một tốt hơn.

Trên cơ sở lý luận và thực tiễn, diễn giã, Tiến sỹ Đặng Ngọc Toàn đã phân tích làm rõ những tác động của thời đại công nghiệp 4.0 đến mọi hoạt động của đời sống xã hội. Đặc biệt, đối với mỗi cán bộ công chức cần phải thay đổi lề lối, tác phong, tư duy, hành động để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn hiên nay.

Qua buổi nói chuyện nhằm nâng cao trình độ nhận thức, năng lực công tác cho cán bộ công chức, viên chức ,hướng tới xây dựng  nền hành chính chuyên nghiệp, lấy hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm mục tiêu phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Cũng trong chiều cùng ngày, Thành phố Hà Tĩnh cũng đã mời Tiến sỹ Đặng Ngọc Toàn- Chuyên gia tư vấn phát triển bền vững nói chuyện chuyên đề “Doanh nghiệp trong kỷ nguyên 4.0 và “Đạo đức trong sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững” nhằm nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ, hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn tiếp cận với công nghệ 4.0 để vận dụng vào trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phát triển bền vững.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website