TPHT- Chiều ngày 9 tháng 4, thành phố Hà Tĩnh đã tổ chức nghiệm thu đánh giá kết quả mô hình nuôi ong lấy mật tại xã Đồng Môn.

Nhận thấy thành phố Hà Tĩnh là địa bàn có nhiều tiềm năng lợi thế trong phát triển mô hình nuôi ong lấy mật, nhất là trên địa bàn có hàng trăm ha đất rừng ngập mặn ven đê sông Rào Cái trồng các loại cây Sú, Vẹt là nguồn cung cấp nhụy hoa sẵn có cho đàn Ong, năm 2020, Thành phố Hà Tĩnh đã chỉ đạo Trung tâm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng vật nuôi thành phố triển khai thí điểm mô hình nuôi ong lấy mật tại xã Đồng Môn, do ông Phạm Phú Quốc ở thôn Tiền Tiến, xã Đồng Môn làm chủ mô hình.

Từ tháng 12 năm 2020, được sự hướng dẫn quy trình kỷ thuật và hỗ trợ 50% con giống, gia đình ông Phạm Phú Quốc đã nuôi khảo nghiệm 10 đàn ong. Sau hơn 3 tháng triển khai mô hình, nhờ áp dụng đúng quy trình kỷ thuật nên đàn ong sinh trưởng phát triển tốt , đến nay đã bắt đầu cho thu hoạch, với bình quân từ 10 đến 15 lít mật/ lần trong chu kỳ 15 ngày. Trừ chi phí, gia đình cũng có thu nhập từ 5 đến 6 triệu đồng/tháng.

Từ hiệu quả của mô hình, nhiều hộ trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh đã đến tham quan, học tập và bắt đầu nhân rộng với gần 30 đàn. Mặc dù quy mô đang còn nhỏ, nhưng đây là mở ra hướng phát triển mới nhằm khai thác tốt tiềm năng lợi thế của vùng ven đô để phát triển kinh tế nông nghiệp đô thị theo hướng hàng hóa, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và giữ vững cân bằng môi trường sinh thái trên địa bàn./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website