Chiều ngày 2/4, Thành ủy Hà Tĩnh và Đảng ủy Khối các cơ quan, Doanh nghiệp tỉnh ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác giai đoạn 2021 - 2025. Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh Dương Tất Thắng và Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan, Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Đình Hải đồng chủ trì hội nghị.

Tại lễ ký kết, lãnh đạo hai đơn vị đã thống nhất về những nội dung như: Phối hợp tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước của thành phố Hà Tĩnh và Đảng ủy Khối.

Lãnh đạo, tổ chức thực hiện việc lấy phiếu đánh giá, nhận xét của Nhân dân nơi cư trú đối với các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định. Giám sát việc thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nơi cư trú.

Quản lý đảng viên chấp hành Quy định 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị về giữ mối liên hệ với cấp ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; Chỉ thị 27-CT/TW của Bộ chính trị về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cuới, việc tang và lễ hội; các quy định, quy chế của hai Đảng bộ; các quy ước, hương ước của địa phương. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc, các tổ chức đoàn thể của hai Bên; thường xuyên trao đổi kinh nghiệm công tác và giữ mối liên hệ chặt chẽ, đồng bộ trong tổ chức các hoạt động.

Hiện nay, thành phố Hà Tĩnh đang triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, theo đó, Đảng ủy khối sẽ phối hợp với thành phố triển khai một số nhiệm vụ trong tâm, trong điểm theo chức năng, nhiệm vụ. Trong đó, tập trung vào các vấn đề lớn như: thực hiện nếp sống văn minh đô thị; tích cực tham gia các phong trào xã hội hóa xây dựng cơ sở vật chất, các dự án hạ tầng chiến lược; công tác từ thiện nhân đạo; thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, phân loại rác thải tại nguồn, trồng cây xanh đô thị... nhằm đưa thành phố phát triển hiện đại, thông minh, trở thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website