Sáng ngày 31/3, Đảng bộ phường Tân Giang tổ chức tọa đàm Chuyên đề: " Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ".

Đảng bộ phường Tân Giang hiện có gần 600 đảng viên sinh hoạt ở 13 chi bộ, gồm 9 chi bộ Tổ dân phố, 4 chi bộ thuộc các cơ quan, trường học, tổng số cấp ủy viên các chi bộ 47 đồng chí.

          Nhận thức được tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là việc khắc phục các hạn chế, khuyết điểm trong sinh hoạt chi bộ, Đảng ủy phường đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lwowngjsinh hoạt chi bộ, đã ban hành 3 Nghị quyết chuyên đề về xây dựng đảng; Nghị quyết tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đới với công tác bảo vệ an ninh - trật tự, kỷ cương đô thị trên địa bàn phường, Nghị quyết về đẩy mạnh học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chỉ đạo xây dựng tổ dân phố văn hóa...

Ý kiến tham luận của các đại biểu tập trung những tồn tại mà các chi bộ cơ sở mắc phải như: Chất lượng sinh hoạt tại các chi bộ chậm đổi mới, chưa theo kịp với quá trình phát triển của xã hội, chưa đưa ra được các Nghị quyết sát với tình hình tyhuwjc tế của các tổ dân phố, việc các đảng viên bỏ sinh hoạt vẫn còn xẩy ra...

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả, nầng cao chất lượng linh hoạt chi bộ, Đảng bộ phường Tân Giang đã đưa ra các giải pháp cụ thể: Tiếp tục quán triệt hướng dẫn số 12 của Ban Tổ chức Trung Ương; quy định 1193 của Ban Thường vụ tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo của Thành ủy Hà Tĩnh về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. 

Đồng thời, tiếp tục đổi mới và nâng chất lượng sinh hoạt chi bộ, theo các chuyên đề, nâng chất lượng ban hành nghị quyết, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ, thực hiện nghiêm túc các quy định của Điều lệ Đảng đã quy định, dân chủ, cởi mở trong sinh hoạt tại các chi bộ./.

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website