TPHT- 46 quần chúng ưu tú đến từ 20 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ thành phố Hà Tĩnh vừa hoàn thành khóa bồi dưỡng đối tượng phát triển đảng do Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Hà Tĩnh tổ chức.

Trong thời gian 5 ngày dự lớp các học viên được truyền đạt các chuyên đề về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; một số nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phấn đấu rèn luyện để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời nghe nói chuyện tình hình thời sự trong nước, trong tỉnh và quán triệt mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021 của thành phố...

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Hà Tĩnh Trần Hậu Tuấn...

....và Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị TP Đinh Thị Thu Hà trao Chứng nhận hoàn thành khóa học cho các học viên

                               Khen thưởng 5 học viên có thành tích xuất sắc tại khóa học

Khóa học nhằm giúp các quần chúng ưu tú nắm vững những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, chủ trương, đường lối của Đảng, từ đó xác định động cơ phấn đấu vào Đảng, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao năng lực, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và phấn đấu trở thành người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin cùng chuyên mục

     Bình luận


    Mã xác thực không đúng.
       Liên kết website