TPHT- UBND thành phố Hà Tĩnh phối hợp với xã Thạch Hạ vừa tiến hành thả 1 vạn con cá giống tại hồ Ghè xã Thạch Hạ để tái tại nguồn lợi thủy sản nơi đây và tạo tiền đề cho phát triển kinh tế nông nghiệp ven đô gắn với phát triển thương mại, dịch vụ sinh thái.

1 vạn con cá giống tương đương 100 Kg  được UBND TP Hà Tĩnh thả xuống hồ Ghè, thuộc vùng Đồng Ghè, xã Thạch Hạ là loại giống cá rô đầu vuông.

Đây là giống cá có khả năng sinh trưởng khỏe, phát triển nhanh, phù hợp với điều kiện môi trường tự nhiên nơi đây được thành phố Hà Tĩnh lựa chọn nhằm tái tạo, phát triển nguồn lợi thủy sản, giữ cân bằng môi trường sinh thái tự nhiên tại địa phương và nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân trong việc bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản.

Sau khi thả hơn 1 vạn con cá giống, UBND thành phố Hà Tĩnh giao cho Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp Thạch Hạ quản lý, bảo vệ, đảm bảo cho cá phát triển tốt nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản, tạo tiền đề cho phát triển nông nghiệp đô thị gắn với thương mại, dịch vụ, du lịch sinh thái trong thời gian tới.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Văn bản điện tử
    Một cửa điện tử
    PHÁT THANH THÀNH PHỐ
     Liên kết website