Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây dựng Công trình: Nhà học đa chức năng và công trình phụ trợ - Trường THCS Thạch Trung

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Văn bản điện tử
    Một cửa điện tử
    PHÁT THANH THÀNH PHỐ
     Liên kết website