392 vê việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đường vành đai phía Đông thành phố Hà Tĩnh

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Văn bản điện tử
    Một cửa điện tử
    PHÁT THANH THÀNH PHỐ
     Liên kết website