Sáng ngày 18/3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐNDthành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự có đồng chí Lương Quốc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, đồng chí Nguyễn Văn Quý- Chủ tịch HĐND- Chủ tịch UB bầu cử thành phố; đồng chí Lê Quang Đức-Phó Chủ tịch UBND thành phố và đại diện các cơ quan liên quan.

 

Các đại biểu tham dợ Hội nghị

Hội nghị đã nghe báo cáo về giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 của các cơ quan, tổ chức, đơn vị  trên địa bàn; thông qua tiểu sử trích ngang của các ứng cử viên. Theo đó,  trên cơ sở hiệp thương lần thứ nhất, sau khi xem xét kiểm tra hồ sơ và tổng hợp ý kiến của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người giới thiệu ra ứng cử; Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ thành phố và các đại biểu dự hội nghị đã thống nhất danh sách sơ bộ 57 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Nguyễn  Đức Danh-Chủ tịch UBMTTQ thành phố thông qua danh sách  giới thiệu người ứng cử đại biểu HDDND thành phố khóa XXI. 

Trên cơ sở các biên bản, danh sách trích ngang và hồ sơ của người được giới thiệu ứng cử. Tại hội nghị hiệp thương lần thứ hai, các đại biểu đã tập trung thảo luận, thống nhất biểu quyết 100% nhất trí danh sách sơ bộ 57 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần.

 Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quý- Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UB bầu cử thành phố nhất trí với danh sách sơ bộ mà Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đưa ra. Đồng thời, giao Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, phối hợp với Ủy ban bầu cử thành phố, hoàn thiện  hồ sơ người giới thiệu ứng cử, theo đúng cơ cấu.

Đồng chí Nguyễn Văn Quý-Chủ tịch HĐND-Chủ tịch UB bầu cử thành phố đề nghị UBMTTQ thành phố phối hợp UBBC thành phố hoàn thiện hồ sơ người giới thiệu ứng cử theo đúng cơ cấu.

Sau hiệp thương lần thứ hai, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phối hợp tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng các quy định của luật bầu cử./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Văn bản điện tử
    Một cửa điện tử
    PHÁT THANH THÀNH PHỐ
     Liên kết website