TPHT- Chiều ngày 18/3, đồng chí Dương Tất Thắng, UV BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Lương Quốc Tuấn- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Trọng Hiếu - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Nguyễn Văn Quý, Chủ tịch HĐND thành phố; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử và đại diện các ban ngành liên quan.

Đến nay Thành ủy, HĐND, UBND, UBBC thành phố Hà Tĩnh đã ban hành các văn bản kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, đơn vị chuẩn bị thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. UBND thành phố và các phường xã đã thành lập các Ban bầu cử và ấn định 9 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026,  87 đơn vị bầu cử cấp xã. Toàn thành phố có 91 khu vực bỏ phiếu bầu cử, trong đó có 4 khu vực bỏ phiếu là lực lượng vũ trang.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, tổng số đại biểu được phân bổ giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XXI nhiệm kỳ 2021-2026 là 58 người. Tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp xã là 665 người. Tổng số đại biểu được bầu là 337 người.

Hiện tại UBBC thành phố và UBBC cấp xã đã hoàn thành việc lập danh sách, tiểu sử tóm tắt, kê khai tài sản thu nhập những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố và cấp xã. Đồng thời triển khai công tác tuyên truyền, lập phương án đảm bảo an ninh trật tự và chuẩn bị mọi điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật cho cuộc bầu cử.

Tại cuộc họp, các đại biểu thảo luận, làm rõ các bước, quy trình tổ chức bầu cử và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị chức năng để các khâu, các bước của quy trình bầu cử đảm bảo theo đúng luật định.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng biểu dương sự chủ động tham mưu, vào cuộc đồng bộ của Ban bầu cử các cấp, các địa phương, ban ngành liên quan trong công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Đồng chí cho rằng: các bước tiếp theo của quy trình bầu cử hết sức quan trọng, đòi hỏi phải có sự tập trung cao, không được chủ quan. Các thành viên Ban Chỉ đạo, các cấp, các ngành, địa phương chú trọng tiếp xúc, tuyên truyền, vận động nhân dân, các đại biểu là chức sắc tôn giáo,  bà con giáo dân  nâng cao nhận thức về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bầu cử, tạo sự thống nhất và đồng thuận trong toàn xã hội.

Tập trung xử lý tốt các vụ việc khiếu nại, kiến nghị của nhân dân, xử lý các vụ việc tồn đọng kéo dài, các công trình dự án chậm tiến độ..Tổ chức tốt việc tuyên truyền theo hướng đa chiều, phổ biến sâu rộng về ý nghĩa, yêu cầu của cuộc bầu cử, chú trọng tuyên truyền bề nổi, tạo điểm nhấn ở khu vực trung tâm, các điểm bầu cử theo quy mô, thiết kế phù hợp gắn với các hoạt động văn hóa, thể thao, khơi dậy hoạt động văn hóa dân gian truyền thống trong nhân dân.

Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng cũng đề nghị các địa phương, đơn vị phát động đợt cao điểm phong trào thi đua gắn với các công trình, phần việc hướng tới ngày bầu cử, trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, dự án, tôn tạo cảnh quan đô thị, trồng cây xanh, ra quân làm vệ sinh môi trường…qua đó phát huy tinh thần yêu nước của mọi tầng lớp nhân dân, tích cực hưởng ứng, tham gia một cách tự giác, hiệu quả, góp phần bảo đảm cho cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Văn bản điện tử
    Một cửa điện tử
    PHÁT THANH THÀNH PHỐ
     Liên kết website