TPHT- Sáng ngày 11 tháng 3, Đảng ủy Ban chỉ huy quân sự thành phố Hà Tĩnh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 47/CT-TU ngày 8/1/2016 của Tổng cục Chính trị về tổ chức lực lượng chống quan điểm sai trái thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng trong quân đội. Tới dự có đại tá Nguyễn Tất Nhân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh.

Trong những năm qua, tình hình thế giới và trong nước có những diễn biến hết sức phức tạp, cuộc các mạng 4.0 đã tác động rất lớn đến mọi mặt đời sống xã hội, các đối tượng thù địch đã lợi dụng không gian mạng để đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, kích động, xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội ta bằng nhiều phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt, nhằm thực hiện mục đích cuối cùng của chúng là xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội.

Trung tá Nguyễn Tiến Đông, Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự thành phố phát biểu tại hội nghị

Thực hiện Chỉ thị số 47/CT-TU của Tổng cục Chính trị và các chỉ thị của Thường trực Đảng ủy Quân sự Tỉnh, Đảng ủy Quân sự thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng tác chiến trên không gian mạng nhằm đập tan những âm mưu, phản bác lại những luận điểm sai trái của các thế lực thù địch chống phá  Đảng, Nhà nước, Quân đội ta trên nhiều phương diện; đồng thời chia sẽ những quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước; những bài biết về gương người tốt, việc tốt, truyền thống cách mạng vẽ vang của Quân và nhân ta nhằm mục tiêu “Lấy cái đẹp, dẹp cái xấu’’ ;  “Lấy cái tích cực, đẩy lùi tiêu cực” .

Tại hội nghị, các đại biểu cũng chia sẽ những kinh nghiệm thực tế và đề xuất các giải pháp để đấu tranh có hiệu quả với các thế lực thù địch trên không gian mạng trong giai đoạn hiện nay.

Đại tá Phạm Tất Nhân, Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Tất Nhân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh nhấn mạnh: Cùng với nhiệm vụ huấn luyện nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, việc đấu tranh trên không gian mạng là hết sức quan trọng trong thời kỳ công nghiệp 4.0 hiện nay của lực lượng vũ trang. Để làm được điều đó đòi hỏi mỗi cán bộ chiên sỹ phải nằm vững chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng, đấu tranh trực diện với những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch để phản bác những quan điểm sai trái, các luận điều xuyên tạc, vu khống của các thế lực thù địch. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ chiến sỹ để đấu tranh có hiệu quả với các thế lực thù địch trên không gian mạng.

Đảng ủy Quân sự thành phố khen thưởng cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 47 của Tổng cục Chính trị


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website