TPHT- Cùng với cả nước, thành phố Hà Tĩnh đã và đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 diễn ra an toàn, thành công tốt đẹp để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Mặc dù còn gần 3 tháng nữa mới đến ngày bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, nhưng Thành phố Hà Tĩnh đã tập trung làm tốt mọi công tác chuẩn bị để cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp và đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Xác định công tác tuyên truyền luôn đi trước một bước, Thành phố Hà Tĩnh đã chỉ đạo các phường, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh từ thành phố đến các phường, xã nhằm phổ biến các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về bầu cử Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; các quy trình, quy định của Luật Bầu cử; tiêu chuẩn đại biểu và quyền bầu cử ứng cử của công dân, số lượng, cơ cấu đại biểu để cử tri theo dõi. Đồng thời xây dựng các pha nô áp phích tuyên truyền trên các tuyến đường phố chính, trong các khu vực dân cư.

Phường Nam Hà là một phường trung tâm của thành phố, ngay từ đầu năm 2021, phường Nam Hà đã triển khai công tác tuyên truyền bầu cử trên các phương tiện truyền thanh của phường và các tổ dân phố, xây dựng các cụm pha nô khổ lớn đặt tại các khu vực công cộng, đồng thời vận động nguồn lực xã hội hóa để xây dựng các cụm pha nô tuyên truyền về sự kiện chính trị quan trọng này.

Là một xã có trên 70% đồng bào theo đạo thiên chúa, để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, xã Thạch Trung đã sớm thành lập Ban chỉ đạo, UB Bầu cử và thành lập các tiểu ban như: Tiểu ban nhân sự hiệp thương; tiểu ban tuyên truyền vận động; tiểu ban bảo vệ an ninh trật tự; tiểu ban giúp việc cho UB bầu cử.

Căn cứ theo quy định, Thạch Trung sẽ bầu 27 vị đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đến thời điểm này, xã đã thực hiện tốt các bước theo quy trình luật định, thống nhất việc cơ cấu đại biểu và đã hoàn thành hiệp thương lần thứ nhất, lập hồ sơ vận động ứng cử đại biểu HĐND xã, đồng thời chuẩn bị các phương án lựa chọn các điểm bỏ phiếu, đảm bảo về cơ sở vật chất, an ninh trật tự, an toàn trong phòng chống dịch bệnh để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp diễn ra an toàn, thành công tốt đẹp.

Thực hiện Nghị quyết 1186 của Ủy Ban thường vụ Quốc hội, trong những ngày qua, các địa phương trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh đã tiến hành hội nghị hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử đại biểu HĐND các cấp, đồng thời tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú để lấy ý kiến của cử tri về sự tín nhiệm đối với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp.

Trên cơ sở những quy định về tiêu chuẩn của người đại biểu Quốc hội,  HĐND các cấp, các thôn, tổ dân phố ở thành phố Hà Tĩnh đã thực hiện quy trình các bước một cách chặt chẽ, nghiêm túc, dân chủ để lựa chọn ra những ứng cử viên  thực sự là đại diện cho quyền lợi của người dân.

Các xóm, phố trên địa bàn thành phố tổ chức hội nghị hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các phường xã nhiệm kỳ 2021- 2026

Mọi công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2025 đã được các địa phương, đơn vị ở thành phố Hà Tĩnh chuẩn bị nghiêm túc, theo đúng quy định của pháp luật. Cùng với các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, thành phố Hà Tĩnh tăng cường công tác chỉ đạo các địa phương đơn vị triển khai công tác bầu cử một cách nghiêm túc, đúng quy trình, quy định của pháp luật, đồng thời làm tốt công tác hiệp thương nhân sự cho đại biểu HĐND thành phố Hà Tĩnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2021- 2026. Thường trực UBMTTQ thành phố phối hợp với Thường trực HĐND, UBND thành phố đã hoàn thành hiệp thương lần thứ nhất để thống nhất cơ cấu, thành phấn, số lượng người tham gia ứng cử để bầu 30 vị đại biểu HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021- 2026. Đồng thời thành phố Hà Tĩnh cũng làm tốt mọi công tác chuẩn bị về công tác hậu cần, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng chống dịch bệnh để cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2021 đạt kết quả cao, an toàn, tiết kiệm.

Mặt trận tổ quốc Thành phố phối hợp với Thường trực HĐND, UBND thành phố tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thống nhất cơ cấu các thành phần ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021- 2026

Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, tin tưởng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026 ở thành phố Hà Tĩnh sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, thực sự đây là ngày hội toàn dân để mỗi cử tri thể hiện quyền bình đẳng dân chủ của mình, góp phần xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN, thực sự của Nhân dân, do Nhân dân, vì nhân dân./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Văn bản điện tử
    Một cửa điện tử
    PHÁT THANH THÀNH PHỐ
     Liên kết website