Sáng ngày 1/3/2021, Trung tâm UDKHKT & BVCTVN thành phố Hà Tĩnh vừa nghiệm thu thả giống mô hình nuôi trai lấy ngọc tại xã Đồng Môn.

Sau khi nuôi thí điểm từ tháng 10 năm 2020 đến nay, mô hình nuôi  nuôi Trai lấy Ngọc được thực hiện trên diện tích 1ha hồ nước nước ngọt, của gia đình ông Trần Nhật Duật thôn Liên Công xã Đồng Môn. Ban đầu,  giống ngọc trai chỉ được thả thử nghiệm để xác định mức độ an toàn của nước và con giống. Đến nay, mô hình đã đảm bảo các yếu tố đủ điều kiện để thả giống đại trà.

Trước mắt, quy mô giống được thả  là 20.000 con, mật độ thả giống 1 con /1m2, đây là giống trai nước ngọt đã nhân cấy tế bào trên 4 tháng đảm bảo chất lượng, mỗi con giống được cấy từ 3 – 4 nhân ngọc trai, sau thời gian nuôi 24 tháng, sẽ cho ra sản phẩm ngọc trai đạt chất lượng.

Chủ mô hình đã liên kết với công ty CP Công nghệ và Dịch vụ nông lâm thủy sản Tuấn Linh về bao tiêu sản phẩm đạt phẩm. Đồng thời quảng bá, tạo thương hiệu trình bày và bán sản phẩm tại nông trại nuôi trai của ông Trần Nhật Duật - vùng Đồng Tran xã Đồng Môn- thành phố Hà Tĩnh.

Đây là mô hình nuôi trai lấy ngọc đầu tiên ở thành phố Hà Tĩnh, tạo sản phẩm trang sức, du lịch mới, đạt hiệu quả kinh tế cao vào địa thành phố. Đồng thời, tăng hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích, tận dụng mặt nước ngọt vùng vành đai thành phố, đặc biệt tận dụng các diện tích sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả, vùng đầm lầy, bán ngập... Nuôi đối tượng này sẽ tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân; góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tái cơ cấu ngành nông nghiệp của địa phương ngày càng phát triển./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website