Thay đổi thời gian tổ chức xét vòng 2 kỳ tuyển dung giáo viên mầm non, tiểu học năm học 2020 - 2021

Ngày 15/01/2021, Hội đồng tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học năm học 2020 - 2021 đã có Thông báo số 03/TB-HĐTD về việc tổ chức xét vòng 2 kỳ tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học năm học 2020 - 2021, cụ thể:

+ Đối với vị trí giáo viên tiểu học: 07 giờ 30 phút ngày 30/01/2021;

+ Đối với vị trí giáo viên mầm non: Từ ngày 31/01/2021 đến ngày 02/02/2021 (buổi sáng bắt đầu từ 07 giờ 30 phút; buổi chiều bắt đầu từ 14 giờ).

Tuy nhiên, do trùng với lịch công tác của UBND thành phố nên Hội đồng tuyển dụng thông báo chua thực hiện tổ chức xét vòng 2 kỳ tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học năm học 2020 - 2021 theo thời gian nêu trên.

Về thời gian tổ chức xét vòng 2 Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo lại sau khi sắp xép được lịch. Các Nội dung khác thực hiện theo Thông báo số 03/TB-HĐTD ngày 15/01/2021 của Hội đồng tuyển dụng.

Hội đồng tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học năm học 2020 - 2021 thông báo để các thành viên Hội đồng tuyển dụng, Ban giám sát kỳ tuyển dụng và các thí sinh dự tuyển được biết./.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:



 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website