TPHT- Năm 2020 thiên tai, dịch bệnh đã ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhưng thành phố Hà Tĩnh đã ưu tiên mọi nguồn lực cho xây dựng đô thị văn minh, găn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Sau một năm vượt khó vươn lên, thành phố Hà Tĩnh đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, diện mạo nông thôn mới ngày một khởi sắc, đô thị ngày một văn minh, sáng, xanh, sạch đẹp, đời sống của người dân ngày một cải thiện và nâng lên rõ rệt.

 

Bức tranh tươi mới của thành phố Hà Tĩnh hôm nay

Xác định xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững là những nhiệm vụ trọng tâm, trong năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố, mặt trận và các tổ chức đoàn thể đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện quyết liệt. Thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các phường, xã, các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ đảng viên và nhân dân phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia phong trào xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới.

Đồng chí Dương Tất Thắng, UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy kiểm tra chỉ đạo phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế trong xây dựng NTM ở xã Đồng Môn 

Trong phong trào xây dựng đô thị văn minh, ngay từ đầu năm 2020, dịch bệnh Covid – 19 bùng phát đã tác động rất lớn đến mọi mặt của đời sống xã hội, nhưng Thành phố chỉ đạo các phường tập trung huy động các nguồn lực nâng cao chất lượng các tiêu chí phường đạt chuẩn văn minh đô thị gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng Tổ dân phố mẫu, nhà văn hóa mẫu.

Trên cơ sở 5 tiêu chuẩn của phường đạt chuẩn văn minh đô thị, ngay từ đầu năm, các phường đã rà soát đánh giá từng tiêu chuẩn để xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện trong từng tháng, từng quý. Trong đó nhiệm vụ trọng tâm đó là tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ trương xã hội hóa huy động nguồn lực nâng cấp kết cấu hạ tầng đô thị, gắn với việc thực hiện các công trình thuộc chương trình mục tiêu như: làm đường giao thông, xây dựng mương, rãnh thoát nước; xây dựng các tiểu công viên, chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa các tổ dân phố; xây dựng các tuyến đường văn minh đô thị; huy động nhân dân đóng góp nguồn lực lắp đặt camera giám sát an ninh trật tự trên các tuyến đường, ngõ phố, trong từng khu vực dân cư.

Nhân dân ở các tổ dân phố tiếp tục phát động phong trào làm đường giao thông thảm nhựa, xây dựng phố phường ngày một văn minh, sạch đẹp

Thành phố cũng đã tiếp tục đẩy mạnh phong trào xã hội hóa huy động nguồn lực xây dựng đô thị văn minh. Trong năm 2020, thành phố Hà Tĩnh đã huy động được 455 tỷ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị, nâng tổng số huy động nguồn lực theo đề án Xã hội hóa huy động nguồn lực xây dựng thành phố đô thị loại II đạt trên 9.355 tỷ đồng, nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển thành phố Hà Tĩnh có quy mô phù hợp, kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại, thông minh, phấn đấu trở thành một trong những đô thị Vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 mà Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ 19; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI đã đề ra.

Đặc biệt, trong năm qua, thành phố Hà Tĩnh cũng tập trung chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp hiệu quả để xây dựng đô thị văn minh, như triển khai xây dựng tổ dân phố mẫu, nhà văn hóa mẫu, tuyến đường văn minh đô thị. Trên cơ sở bộ tiêu chí về xây dựng tổ dân phố mẫu, nhà văn hóa mẫu do UBND thành phố ban hành, các tổ dân phố tổ chức rà soát thực trạng các tiêu chí đã đạt và những tiêu chí chưa đạt để phân công nhiệm vụ cho các tổ chức, đoàn thể, tổ liên gia và cá nhân triển khai xây dựng . Trong năm 2020, trên địa bàn thành phố có 20 tổ dân phố đăng ký xây dựng tổ dân phố mẫu, qua 1 năm nỗ lực phấn đấu, cuối năm 2020, Thành phố Hà Tĩnh cũng đã thành lập đoàn kiểm tra và công nhận 11 tổ dân phố đạt các tiêu chí của Tổ dân phố mẫu, trong đó phường Trần Phú có 3 tổ, Tân Giang 2 tổ, các phường còn lại có 1 tổ đạt tổ dân phố mẫu.

Các tuyến đường ở các phố được chỉnh trang, sạch đẹp

Cùng với phong trào xây dựng đô thị văn minh, năm 2020, Thành phố Hà Tĩnh tập trung cao cho triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP. Trong đó chỉ đạo xã Thạch Hạ xây dựng đạt xã Nông thôn mới kiểu mẫu; xã Thạch Trung xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã Đồng Môn xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới sau sáp nhập; các xã còn lại cũng cố, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.

Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, các xã vừa tập trung cao cho công tác phòng chống dịch, vừa rà soát đánh giá từng tiêu chí để xây dựng khu chương trình kế hoạch triển khai thực hiện việc cũng cố và nâng cao chất lượng từng tiêu chí, vừa đẩy mạnh tuyên truyền vận động cán bộ và nhân dân triển khai thực hiện.

Trong năm 2020 tổng huy động nguồn lực xây dựng NTM trên địa bàn thành phố đạt 113 Tỷ  đồng, trong đó 29.931 triệu đồng vốn trực tiếp cho Chương trình nông thôn mới, 68.939 triệu đồng vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác, 14.721 triệu đồng vốn huy động đóng góp của cộng đồng dân cư, 210 triệu đồng vốn huy động từ nguồn đóng góp của con em xa quê, các đơn vị đỡ đầu tài trợ. Đặc biệt, trong thời gian qua, cùng với phong trào làm đường giao thông, các xã như Thạch trung, Thạch Hạ đã tranh thủ cơ chế hỗ trợ của thành phố rãi thảm được 10,3Km đường giao thông tham nhựa, trong đó xã Thạch Trung rãi được 6,7 Km đường giao thông trục thôn; xã Thạch Hạ rãi thảm được 2,5Km . Xã Thạch Trung cũng đã huy động nguồn lực xã hội hóa để xây dựng 4 khu thể thao gồm các hạng mục công trình như sân bóng đá bằng cỏ nhân tạo, lắp đặt các dụng cụ luyện tập thể thao.

Xã Thạch Trung huy động nguồn lực xã hội hóa xây dựng được 4 trung tâm thể thao cộng đồng tại 4 thôn

Cũng trong năm 2020, thành phố Hà Tĩnh cũng tập trung cho việc xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. 22 thôn đã triển khai xây dựng, trong đó qua kiểm tra thẩm định của đoàn kiểm tra liên ngành thành phố, có 17 thôn được đánh giá đã đạt 10/10 tiêu chí và 23 vườn mẫu đạt chuẩn.

Việc xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu đã tạo những điểm nhấn trong xây dựng nông thôn mới. Bằng việc huy động sức dân là chính, các thôn huy động các nguồn lực chỉnh trang  các tuyến đường ngõ xóm, vận động các tổ chức đoàn thể đứng ra đảm nhận các tuyến đường tự quản, thường xuyên huy động đoàn viên hội viên và nhân dân ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng chăm sóc và bảo vệ cây xanh, hàng rào xanh, đặt các chậu hoa giấy trên các tuyến đường. Bên cạnh đó, các thôn cũng đã huy động nguồn lực để xây dựng các tiểu công viên trong từng khu dân cư, xây dựng các điểm vui chơi tập luyện thể thao cho người già và trẻ em.

Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thôn Liên Hà, xã Thạch Hạ

Thực hiện chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm, thành phố Hà Tĩnh đã lựa chọn 10 ý tưởng sản phẩm tham gia chương trình OCCOP, trong đó 7 ý tưởng đã được Văn phòng Điều phối Nông thôn mới chấp thuận ý tưởng sản phẩm tham gia chương trình OCOP 2020 gồm: Bánh đa nem Thuận Kỷ phường Thạch Quý; Cu đơ Thanh Hạnh phường Tân Giang;Trà Gừng hòa tan Công ty CP Dược Hà Tĩnh;Cu đơ Đặng Thanh phường Địa Nài; Gò Nạc Sơn Cẩm phường Bắc Hà; Rượu nếp sim Tùng Việt xã Thạch Hạ.

Có thể khẳng định, năm 2020, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, thiên tai, nhưng với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, sự chung sức đồng lòng của người dân, thành phố đã vượt khó vươn lên hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ về xây dựng đô thị văn minh, thực hiện chương trình nông thôn mới. Những kết quả đạt được trong năm qua là tiền đề, động lực để cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố Hà Tĩnh đoàn kết, nổ lực phấn đấu vươn lên đạt được những thành tích và kết quả tốt đẹp hơn nữa trong năm 2021./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website