Những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Tĩnh luôn xác định việc tham gia xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Mặt trận. Xuất phát từ thực tiễn, Ủy ban MTTQ các cấp của Thành phố đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả trong vận động, tập hợp nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần quan trọng đưa thành phố Hà Tĩnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

 

Nhờ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các tuyến đường giao thông trên địa bàn thành phố đều được nâng cấp, mở rộng.

Xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn thành phố chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước và mục tiêu, ý nghĩa của chương trình đến mọi tầng lớp nhân dân, giúp người dân hiểu được quyền lợi, trách nhiệm trong xây dựng NTM. Đồng thời, phối hợp với các đoàn thể hướng dẫn nhân dân tự giác lựa chọn những việc làm tham gia xây dựng nông thôn mới phù hợp với đặc điểm của từng gia đình và khu dân cư; hướng dẫn Mặt trận cơ sở và tổ chức thành viên thực hiện, lồng ghép nội dung tuyên truyền xây dựng NTM vào các hội nghị, buổi sinh hoạt hoặc gắn với các phong trào, hoạt động cụ thể của tổ chức hội như: “Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Tuổi già nêu gương sáng”, “Tuổi trẻ thành phố chung tay xây dựng nông thôn mới”. Nhờ vậy, năm 2019 thành phố Hà Tĩnh đươc Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.     

                             Phong trào "Ngày chủ nhật xanh" luôn được các cáp Hội phụ nữ trên địa bàn thành phố thực hiện.    

Nhờ sự phối hợp có hiệu quả giữa UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể, năm 2020, 5 xã trên địa bàn thành phố xây dựng mới 20 mô hình phát triển sản xuất với quy mô nhỏ, lũy kế đến nay trên địa bàn 5 xã xây dựng nông thôn mới của thành phố có 276 mô hình, trong đó: 19 mô hình lớn, 32 mô hình vừa, 225 mô hình nhỏ; thành lập mới 2 HTX; rải thảm nhựa, đổ bê tông trên 11 km đường giao thông; nâng cấp phục hồi gần km đường trục chính, hoàn thành trên 5 km rãnh thoát nước, 8 km kênh mương nội đồng; lát 900 m2 vỉa hè đường trục thôn, xây mới 1 trạm biến áp tại xã Đồng Môn; lắp đặt gần 9 km đường điện chiếu sáng; di dời 57 cột điện vướng giao thông sau khi mở rộng mặt đường; thi công nâng cấp 1 trường học, 6 nhà văn hóa thôn và 4 khu thể thao thôn, hoàn thành 3 tiểu công viên.

Đặc biệt, trong năm 2020 thành phố có 22 thôn triển khai xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; trồng mới trên 15.000 m hàng rào xanh tại các thôn, chỉnh trang 226 nhà ở, vườn hộ; phá bỏ 35 vườn tạp; di dời 24 công trình chăn nuôi bất hợp lý, lắp đặt 20 hệ thống tưới tiết kiệm tại các vườn hộ; xây mới 64 bể lắng và 26 hố xử lý nước thải tại các thôn. Bên cạnh đó, UBMTTQ các cấp đã vận động 225 hộ dân hiến 2.077 m 2 đất ở, phá dỡ 515m hàng rào để làm đường giao thông nông thôn, ủng hộ ngày công, vật liệu xây dựng làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa, các công trình công cộng; lắp đạt 60 biển báo giao thông tại các tuyến đường trục thôn; triển khai xây dựng 36 vườn mẫu…

Nhằm góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao tiêu chí thu nhập cho người dân, Ủy ban MTTQ thành phố luôn tích cực đi đầu trong việc vận động nhân dân tham gia ứng dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật vào sản xuất, cải tạo vườn tạp, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế mang lại giá trị cao như phát triển sản xuất, kinh doanh dịch vụ, đa dạng hóa ngành nghề, bảo tồn và phát triển ngành nghề truyền thống. Cùng với đó, các đoàn thể đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, hướng dẫn đoàn viên, hội viên tranh thủ cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất cuả tỉnh, thành phố để mở rộng sản xuất, nhân rộng các mô hình kinh tế, đặc biệt là hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế gia đình…Đến nay, nguồn vốn tín chấp từ các Ngân hàng của các đoàn thể lên đến trên 111 tỷ đồng cho trên 9.000 lượt đoàn viên, hội viên vay phát triển kinh tế, thành lập trên 200 tổ tiết kiệm, huy động gần 22 tỷ đồng, giúp hàng trăm lượt đoàn viên, hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Nhờ vậy, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên.

Từ những kết quả đã đạt được có thể khẳng định vai trò quan trọng của MTTQ các cấp trong chương trình xây dựng NTM, nhất là trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp sức mạnh đoàn kết của mọi tầng lớp trong xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần đưa  thành phố Hà Tĩnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới theo đúng lộ trình đề ra./.

 

          


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website