Với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, kết nối tình làng nghĩa xóm, những năm qua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới ở TP Hà Tĩnh đã tạo nên sự chuyển biến toàn diện trong đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, tạo sức mạnh tổng hợp nhằm thúc đẩy sự phát triển chung ở địa phương.

Tổ dân phố 6, phường Bắc Hà có 222 hộ dân với trên 900 nhân khẩu. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ và liên đoàn cán bộ, bà con nhân dân  tổ dân phố 6 đã đoàn kết, nỗ lực thi đua lao động sản xuất, xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc.

Với mục tiêu xây dựng tổ dân phố mẫu nhằm nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho nhân dân, góp phần xây dựng phường, thành phố giàu đẹp, văn minh, tổ dân phố 6 phường Bắc Hà phát huy sức mạnh tổng hợp của quần chúng trong việc chung tay xây dựng cơ sở hạ tầng, chăm lo phát triển kinh tế, cải thiện bộ mặt đô thị. Trong 2 năm 2018, 2019, người dân tổ dân phố 6 phường Bắc Hà đã  huy động xã hội hóa nguồn lực được trên 3 tỷ đồng để: Rải thảm nhựa và đổ bê tông 100% các tuyến đường và tuyến ngõ chính; xây lắp hệ thống  chiếu sáng, cải tạo và nâng cấp hội quán, trồng mới các tuyến hàng rào xanh… Đây  là một trong những tổ dân phố ở Hà Tĩnh  được công nhân là tổ dân phố mẫu, nhà văn hóa mẫu. Kết quả đó là mình chứng cho tinh thần đoàn kết, đồng lòng đồng sức của cán bộ nhân dân trong toàn tổ dân phố.

Các khu dân cư ngày càng khang trang, đường giao thông được thảm nhựa

Xây dựng các tuyến đường tự quản 

Cũng như ở tổ dân phố 6 phường Bắc Hà, bà con nhân dân các xóm phố trên địa bàn thành phố đã luôn nêu cao tình thần  đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua  ở địa phương

Phát huy vai trò cầu nối, huy động  sức mạnh của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở cơ sở, thời gian qua, UB MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên ở thành phố Hà Tĩnh đã luôn bám sát tình hình kinh tế đời sống của nhân dân, lắng nghe và phản ảnh kịp thời ý kiến của quần chúng nhân dân với các cấp ủy Đảng, chính quyền. Tập trung nghiên cứu và có những đóng góp quan trọng trong xây dựng, hoạch định các chính sách phát triển kinh tế, văn hóa xã hội đồng thời thực hiện tốt  công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới.

Nhờ công tác triển khai được tiến hành nghiêm túc, kịp thời, nên việc xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, đô thị văn hóa văn minh đã được nhân dân hưởng ứng trên diện rộng  và đạt được những kết quả  khích lệ. Từ phong trào đã xuất hiện những cơ quan, đơn vị, phường, xã, gia đình tiêu biểu góp phần nâng cao số lượng phường xã đạt tiêu chuẩn văn hóa, VMĐT, khu dân cư kiểu mẫu.  Đã có hàng trăm điển hình tiên tiến, tạo ra các điểm sáng văn hóa, các mô hình, mẫu hình xóm phố văn hóa có sức thuyết phục để nhân rộng phong trào.

Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu ở xã Thạch Trung 

Giúp nhau phát triển kinh tế 

Bằng những việc làm thiết thực thông qua việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn, xây dựng đô thi văn minh, nông thôn mới gắn với phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương  ở thành phố Hà Tĩnh đã tích cực vận động nhân dân tiếp thu và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân. Thông qua các tổ chức tín dụng, hiện toàn thành phố đã hàng nghìn hộ dân được vay vốn phát triên kinh tế với tổng dư nợ gần 100 tỷ đồng. Ngoài ra, phat huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, bà con nhân dân tại các khu dân cư  cũng đã thành lập tổ tiết kiệm, huy động  bà con đóng góp được gần 2 tỷ đồng để  giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn có vốn làm ăn. Đời sống đại bộ phận nhân dân nhìn chung được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm đáng kể.

Các Hội đoàn thể thường xuyên làm vệ sinh môi trường

Cùng với những chuyển biến về chất lượng cuộc sống, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới” ở thành phố Hà Tĩnh đã củng cố và xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh mới  tại các gia đình cũng như các cộng đồng dân cư, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi rộng khắp trong quần chúng nhân dân. Nhờ đó qui chế dân chủ, quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân được phát huy hiệu quả. Đại bộ phận nhân dân  hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm công dân của mình, cùng nhau xây dựng nếp sống văn minh, kỷ cương xã hội.

Nông thôn mới ngày càng đi vào chiều sâu

Thực tế đã chứng minh sức mạnh đại đoàn kết là một trong những nhân tố quyết định mọi thắng lợi. Nâng cao ý thức trách nhiệm trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đồng lòng, chung sức chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho cộng đồng và chia sẽ, giúp đỡ những đối tượng khó khăn, hoạn nạn  là mục tiêu  mà các cấp chính quyền và nhân dân thành phố đang tập trung thực hiện nhằm góp phần xây dựng thành phố Hà Tĩnh ngày một văn minh, phát triển.

                                     

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
  PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
  Tình hình giải quyết hồ sơ
   Liên kết website
  Thống kê: 955.546
  Online: 37