V/v Công nhận xã Thạch Trung đạt Tiêu chí nông thôn mới về Tỷ lệ lao động có việc làm và Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
  PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
  Tình hình giải quyết hồ sơ
   Liên kết website
  Thống kê: 1.108.517
  Online: 35