V/v Công nhận xã Thạch Trung đạt Tiêu chí nông thôn mới về Tỷ lệ lao động có việc làm và Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website