TPHT- Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy vừa tổ chức hội nghị bồi dưỡng chính trị cho cán bộ cốt cán các trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn Thành phố. Dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Khánh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Hậu Tuấn-Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Phạm Hùng Cường - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh.

Trong thời gian 1 ngày các học viên được quán triệt các nội dung gồm: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Một số vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ trọng tâm của Ngành năm học 2020-2021; Kết quả năm học 2019 - 2020 của Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố; Tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội nổi bật của thành phố từ đầu năm 2020 đến nay; Công tác giáo dục đạo đức, lối sống trong nhà trường; Thông tin kinh tế - xã hội – quốc phòng-an ninh nổi bật từ đầu năm đến nay. Đồng thời, quán triệt một số vấn đề cần tập trung của ngành giáo dục Thành phố trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Lê Văn Khánh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trực tiếp quán triệt một số chuyên đề tai hội hội nghị

  Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho cán bộ quản lý các nhà trường nắm vững những nội dung cơ bản, những quan điểm của Đảng trong các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và cập nhật các nội dung về chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, từ đó vận dụng sáng tạo, phù hợp vào công tác giảng dạy tại địa phương.

Cán bộ cốt cán các trường học tham gia lớp tập huấn

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
  PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
  Tình hình giải quyết hồ sơ
   Liên kết website
  Thống kê: 553.926
  Online: 3