Với mục tiêu nhằm nâng cao kiến thức pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các phòng ban, cơ quan chuyên môn của thành phố và cơ sở, UBND thành phố Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị tập huấn Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2020

Tại Hội nghị, học viên được các đồng chí giảng viên Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh giới thiệu tập trung vào quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo; trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo; thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan quản lý nhà nước; trách nhiệm thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 có những sửa đổi về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người có chức vụ, quyền hạn khác; định mức, tiêu chuẩn, chế độ; việc tặng quà, nhận quà tặng; việc thanh toán qua tài khoản; kiểm soát xung đột lợi ích; kiểm soát thu nhập…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Hùng Cường nhấn mạnh một số nội dung cần quan tâm của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng. Đồng chí mong muốn sau hội nghị này,  học viên tham gia tập huấn sẽ nhận thức sâu sắc những nội dung mới của 3 luật này, vận dụng sáng tạo vào thực tế; tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị bằng nhiều hình thức để mỗi cán bộ, công chức nắm bắt cách thức, quy trình xử lý đơn tố cáo theo đúng quy định đồng thời nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, các ngành, địa phương nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng tại cơ sở./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
  PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
  Tình hình giải quyết hồ sơ
   Liên kết website
  Thống kê: 553.885
  Online: 21