TPHT- Sáng ngày 7/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Tĩnh phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố tổ chức lớp tập huấn chuyên đề năm 2020 cho gần 200 cán bộ hội phụ nữ của các cơ sở Hội trên địa bàn. Đồng chí Lương Quốc Tuấn, Phó Bí thư TT Thành ủy Hà Tĩnh dự và trực tiếp truyền đạt với lớp tập huấn.

Bà Trần Thị Phương- Chủ tịch Hội LHPN thành phố phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở được quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025, nội dung trọng tâm là những thành tựu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị mà thành phố đạt được trong 5 năm qua. Mục tiêu đến năm 2025 "Xây dựng thành phố Hà Tĩnh có kinh tế, văn hóa xã hội phát triển; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng cao; chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; có quy mô phù hợp, kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước thông minh, hiện đại, phấn đấu trở thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung Bộ"; thực hiện 33 chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa xã hội, môi trường, an ninh trật tự, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; 7 nhiệm vụ trọng tâm, 6 chương trình trọng điểm, 3 đột phá chiến lược; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Đ/c Lương Quốc Tuấn, Phó Bí thư TT Thành ủy quán triệt chuyên đề Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025,

Ngoài ra, cán bộ, hội viên Phụ nữ thành phố Hà Tĩnh còn được quán triệt nội dung chuyên đề văn hóa ứng xử trong gia đình thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0; kỹ năng giao tiếp thành công trong gia đình và xã hội thời đại công nghệ số; bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình, nghệ thuật làm vợ và làm mẹ; khi cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang phát triển, làm sao để khoảng cách giữa các thành viên trong gia đình không xa hơn, giá trị gia đình không bị phá vỡ…

Đây là những nội dung thiết yếu nhằm giúp đội ngũ cán bộ hội phụ nữ cơ sở của thành phố Hà Tĩnh nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, thay đổi tư duy trong ứng xử, giao tiếp; có giải pháp gắn kết mối quan hệ gia đình trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0, đáp ứng yêu cầu về chuẩn hoá trong tình hình mới, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tại cơ sở./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Văn bản điện tử
    Một cửa điện tử
    PHÁT THANH THÀNH PHỐ
     Liên kết website